Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Frps Ove A. Vannebo og kommentar til politireformen

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Så vidt jeg vet har aldri Ivar Solum vært lensmann. Derimot har han viet en stor del sitt politiliv til forebyggende politiarbeid.

Jeg har helle ikke fått forståelsen av hva «nærpoliti» er for noe i denne sammenhengen. Jeg forstår betydningen av ordet, men ikke i denne her. Nærpolitiet skal være nært, det skal være til stede og tilgjengelig for publikum – også etter kl. 1530. Hvordan dette skal kunne løses med å opprette politikontakter ute i distriktene, ja det er for meg vanskelig å forstå. Hvordan det skal gis bedre forebygging og bedre politikraft er også ikke så lett å forstå. Du nevner også at det skal innføres «politiarbeid på stedet». Hva slags nyhet er det? Politiet har i årevis utført politiarbeid på stedet slik som innsamling av informasjon, sporsikring, korte avhør o.l.

Spesialkompetanse på vold, overgrep mot barn, vold i nære relasjoner voldtekt, organisert kriminalitet osv. har lenge vært et tema i politiet. Det har gjentatte ganger blitt opprettet spesialstillinger i politiet, politifolk er blitt opplært og fått utdanning i slike spesialfelt. Problemet består i at disse som har denne spesialkompetansen ikke har fått mulighet til å drive med det de skulle drive med. Bemanningssituasjonen i politiet har imidlertid vært slik i de senere årene at denne spesialkompetansen ikke kunne bli brukt fordi de som hadde den ble satt til andre politioppgaver. Slike oppgaver som framstilling i retten, fangetransporter, oppsatt turnustjeneste i helgene ble de satt til. At beredskapen skal styrkes ved å frigjøre politifolk til aktiv tjeneste framfor administrativt arbeid, er fraser vi har hørt før. (Reform 2000 der gatene nærmest skulle flomme over av politifolk etter omorganiseringen).

Hvor vil jeg med dette her? Jo, politiet kan ikke utføre disse oppgavene med dagens bemanning og utstyrssituasjon. Det er for lite folk ute til å gjøre jobben. Politiet har ikke biler til å bruke i tjenesten. Politiet har fått mye penger de senere år. Med dagens ordning er det POD som fordeler tildelte midler. Pengefordelingen må POD svare for. Det er allikevel fortsatt slik at politidistriktene må holde stillinger vakante, for de har ikke råd til å ansette folk – av hensyn til at budsjettene skal holdes.

Politiet må jobbe «smartere» er utsagn vi har hørt de senere år. Det er greit, men det er begrenset hvor «smart» det går an å jobbe. Et annet begrep som har festet seg etter 22. Juli-kommisjonens rapport er «robust». Dette er blitt et politisk begrep som brukes i mange passende anledninger når man bl.a. omtaler norsk politi.

Avstanden mellom politihverdagen og den oppfattelsen bl.a. politikere har av hvordan de tror det er, er enorm. Ved innføringen av operasjonssentraler i politidistriktene festet det seg et utsagn som « – at disse operasjonssentralene tok så mye ressurser» ble brukt av både den ene og den andre politiker som trodde de visste hva de snakket om.

Jeg tror fortsatt at avstanden mellom visjon og virkelighet er ganske stor. Hvis vi hadde vært villig til å lytte en smule til våre naboland om restrukturering og omorganisering, så kunne vi kanskje fått noen småtips om at alt ikke er helt på stell der heller, selv om både Sverige og Danmark har vært igjennom slike strukturelle endringer de senere år.

Kommentarer til denne saken