Jeg viser til leserinnlegg i OA nylig om «revirtenking» i debatten om et hovedsykehus i Innlandet. Her skriver Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua at jeg skal ha bedt «legene om å holde fingrene av fatet i sykehusdebatten». Det er slettes ikke sant; jeg ønsker sjølsagt å høre legenes synspunkter.

Det jeg har uttalt, for ca. et halvt år siden da jeg ble valgt som fylkespartiets leder, er at ulike legers synspunkter kan være noe farget av hvor de holder til og hva de jobber med. Hovedbudskapet mitt har vært at ledelsen i Sykehuset Innlandet må «holde fingrene av fatet» når det gjelder å gjøre strukturendringer nå basert på at det blir et hovedsykehus. Ingen vet i dag når det eventuelt kan finansieres og realiseres.

Jeg ønsker ingen nedbygging ved sykehusene våre i Oppland fordi det en eller annen gang kanskje skal komme en større enhet. Først må vi vite hva det er penger til å gjennomføre, hva som gir best helsetilbud – og hvordan framtidig struktur ut ifra det bør være. Imens mener vi i Oppland Arbeiderparti at vi må satse på og videreutvikle det vi har av sykehus og desentraliserte tjenester.

Det viktigste for oss er at innlandets innbyggere har et trygt og høykompetent tilbud – og ikke minst har nærhet til hjelp når det gjelder. Vi er sjølsagt svært interessert i å ta del i en konstruktiv og god diskusjon om hva som er til beste for vår befolkning – når ledelsen i Sykehuset Innlandet har gitt oss grunnlag for det. I påvente av det må det ikke tas beslutninger som om et hovedsykehus/storsykehus er vedtatt. Vi må vite hva vi gjør.