Gå til sidens hovedinnhold

Vi må møte Norges utfordringer med handling

Artikkelen er over 3 år gammel

Norge står foran store utfordringer i årene som kommer. Vi må få flere ut i arbeid, klimautslippene må ned, vi må bygge ut helse- og omsorgstilbud og å få flere elever til å lykkes i skolen. I Arbeiderpartiets alternative budsjett tar vi grep for å løse disse oppgavene.

Vi lever av hverandres arbeid. Jo flere som jobber, jo flere bidrar til å finansiere vår felles velferd. Det avgjørende for Norge at vi får flere i jobb. Derfor foreslår vi i vårt alternative budsjett en storstilt satsing på 2,5 milliarder for å skape nye arbeidsplasser og få flere over fra trygd til jobb. Vi satser blant annet på havnæringene, miljøteknologi og nye næringer som bioøkonomi og helse- og velferdsteknologi – framtidsnæringer som gir morgendagens arbeidsplasser. Vi vil sette i gang en kompetansereform, og vi legger flere hundre millioner på bordet for å utvikle næringslivet i distriktene. I tillegg foreslår vi 2000 nye tiltaksplasser for å få folk som står utenfor arbeidslivet inn i jobb.

Arbeiderpartiets alternative budsjett har også flere satsinger for å få flere nye bedrifter til å vokse. Vi foreslår bedre opsjonsbeskatning, og vi vil opprette et regionalt akseleratorprogram slik at det blir lettere å utløse kapital.

De som er unge i dag, er dem som skal bære morgendagens Norge. Derfor gjør Arbeiderpartiet barn og unge til budsjettvinnere. For å få flere til å fullføre skolen, legger vi penger på bordet for et skikkelig løft for tidlig innsats, bedre barnehager, flere lærere og bedre yrkesfag. Vi vil ha 1000 nye lærere i 2018, en mer intensiv læring tidlig gjennom en lese-, skrive- og regnegaranti og en mer praktisk skole. I tillegg stopper vi Høyre og FrPs økning i barnehageprisen, og foreslår flere barnehageplasser med flere barnehagelærere.

Vi lever lenger og medisinske framskritt gir oss nye muligheter til å gi flere god helsehjelp. Behovene øker, og vi må ruste Norge til å møte dem. Vårt alternative budsjett inneholder derfor et betydelig løft til både sykehus og eldreomsorg. Vi kan ikke vente med å foreta disse investeringene – vi må møte framtidas helseutfordringer allerede nå. Derfor foreslår vi 1,4 milliarder mer til raskere behandling, nytt utstyr og flere ansatte på sykehusene våre. Vi holder våre helseløfter, i sterk kontrast til Høyre og FrP i regjering.

Arbeiderpartiet tar klimautfordringen på alvor, samtidig som vi vil sikre framtidas arbeidsplasser. Derfor inneholder vårt alternative budsjett en klimainnsats langt over regjeringens forslag. Vi legger penger på bordet til fullskala demonstrasjonsanlegg for karbonfangst og -lagring, foreslår en naturvernpakke på 320 millioner og vi vil fortsette å gjøre det lettere for vanlige folk og familier å velge utslippsfri transport.

Morgendagens utfordringer krever handling, og i vårt budsjett gjør vi nettopp det – handler. Arbeiderpartiets alternativ vil gjøre at flere kommer i jobb, flere pasienter får behandling, flere barn og unge får en bedre start og en tryggere skolehverdag og at klimagassutslippene går ned. Slik svarer vi på de utfordringene framtidas Norge står foran.

Kommentarer til denne saken