Bruk et språk som vanlig folk forstår

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Meninger

I økende grad merker vi at sentrale politikere benytter ord og sammensetninger som vanlige folk knapt nok forstår meningen av.

Ordvalgene er mer eller mindre blitt «politiske moteord»

I eksemplene nedenfor har jeg forsøk å finne norske ord og vendinger som oppfattes bedre enn «moteordene» som benyttes i de politiske debatter og da særlig i Stortinget.

Muliggjørende teknologi: Tekniske ordninger som gir muligheter

Grønn konkurransekraft: Konkurrende miljø tiltak

Innovasjonskraft: Utvikling og styrke

Havrommet: Havområder

Agrarliberalisme: Økt frihet for den enkelte i landbruket

Eurosklerose: Sterkere tilknytning til EU

Kulturkanon: Kulturmarkering

Robust: Kraftig

Innovasjonspartnerskap: Forandringsdeltaker

Katapult-senter: Utviklingssenter for gode industrielle ideer

Pre-såkornfond: Bevaring av såkorn

Vekstmotor: Utviklingskraft

Prosessveileder: Utviklingsveileder

Instrumenteringsklynge: Bedrifter med teknisk utstyr

Inkubator: Rådgiver innen næringsutvikling

Prematurt: Foran tidsskjema

Virkemiddelaktør: Deltaker i prosessen

Plausibelt: Sannsynlig

Synergieffekt: Forsterkende

Ressursallokering: Fordeling av samfunnets ressurser(bl.a. penger)

Implementere: Iverksette

Adekvat: Dekkende

Diskurs: Samtale

Domene: Område

Differensiering: Å gjøre forskjell

Proaktiv: Ta initiativ, være aktiv

Paradigmeskifter: Et systemskifte av betydelig omfang og rekkevidde

Adressere: Ta opp med

Dette er noen av vårens politiske moteord som mange ønsker endret til norske ord og/ eller sammensetninger som er mer forståelige og i daglig bruk. Avslutningsvis en uformell utfordring til stortingspresidenten: Når representantene benytter «moteord», bør det bemerkes av presidenten at vedk. representant bør bruk ord som folk flest forstår!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags