Det finnes ikke belegg for at det offentlige blir bedre av å bli store.

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDet har roet seg ned på sosiale medier hva storkommune lokalt angår. Først må gjøvikensere spørre seg selv hvorfor totningene ikke vil være en del av oss. Før man begynner å raljere over at nå går det til dundas, nisselue, slukk lysene, glem lokaliseringsvinster og andre dommedagsprofetier som minner om EU-kampen i 1994, burde vi på Gjøvik egentlig sette oss inn i hva de litt mindre vil tjene på å bli en del av Gjøvik. Rent egoistisk vil sannsynlig jeg personlig ikke merke mye av at Toten hadde blitt en del av Gjøvik. Jeg bor i sentrum, og lite vil forandre seg ved at kommunen hadde blitt større. Men heller ikke dét er sikkert, basert på forskningen som foreligger. Mer om dette senere. Men hva med folka på Toten? Vil det hjelpe næringslivet på Eina, skolene på Raufoss, kulturen på Lena om det blir lenger dit avgjørelsene tas? Jeg snakker ikke da bare om avstand i kilometer, men også i avstand til politikere man ikke lenger kjenner til. Hvorfor skal det hjelpe at næringssjef, rådmann og politikerne blir noe fjernt?

Jeg kunne lese at motstanderne mot storkommune baserte seg på følelser og udokumenterte påstander om at stort ikke alltid er best. Nå er det mange grunner til at man valgte som man valgte, noe handlet sikkert om følelser. Men det som kan dokumenteres er faktisk det at man kan ikke dokumentere at større kommuner verken driver bedre tjenester eller driver mer effektivt. Tvert imot! Forskningen man har til nå finner det faktisk motsatt. Man kan finne stordriftsfordeler opp til 15000 innbyggere. Etter det slår stort byråkrati og store transaksjonskostnader inn. Sånn sett burde kanskje de to kommunene på Toten sett på muligheten til giftemål seg imellom før storebror på Gjøvik belærer dem om noe som helst.

Er det slik at vi her lokalt taper lokaliseringskamper på grunn av kommunestørrelsen? Politikammeret på Gjøvik favner Valdres, Land, Hadeland, Toten og Gjøvik. Det bor da vel fortsatt det samme antallet i Vestoppland uansett kommunegrenser? Altså, langt flere enn de vi tapte mot; Hamar og omegn (allerede nå ser vi at politireformen IKKE blir til flere politi i gatene, til etterforskning eller til forebygging – men byråkrati). Mista vi virkelig skattekontoret på grunn av kommunegrensa? Eksemplene her kunne fortsatt i det uendelige. NTNU blir nevnt. Som er så viktig for næringslivet. Blant annet på Vestre Toten og Næringsparken på Raufoss. Man klarer altså å fusjonere med Trondheim og Ålesund, men ikke ha en god link 10 km opp i gata fordi det er ei grense på Breiskallbrua?

Store kommuner er bare interessante for mediebransjen, konsulentbransjen og næringslivet. Det handler om New Public Management. (NPM). Det handler om salg og privatisering. Det finnes altså ikke noe forskning som støtter lederne i avisene Aftenposten og VG. Det finnes ikke noe forskning som støtter at næringslivet går bedre i store kommuner. Det finnes som nevnt det motsatte. Det finnes ikke belegg for at det offentlige heller blir bedre av å bli store.

Kommune handler om frihet, (lokal-)demokrati og effektivitet. Altså fri fra Staten, styre seg selv, drive lokalsamfunnet effektivt. NPM har gjort det motsatte. Høyre har jo en historikk der de omfavner Embetsmannsstaten. Dit ønsker man igjen. I kompani med kommersielle interesser. Folkestyrer forvitrer, engasjement blir bare en perifer skikkelse langt der borte fra avgjørelsene tas. Politikerne blir bare nyttige idioter for embetsverket som vokser seg større og større. Lokalpolitikere blir færre, men flere i slips, flere broilere.

Det foregår storstilt sentraliseringsiver med dagens regjering. Jeg tror Stalin hadde vært fornøyd med Jan Tore Sanner. Jordbruk, Skole, Helse, Forsvar (Angrep) – alt skal sentraliseres. NPM rir oss som en mare. Alt kalles reform. Jeg vil si det er deform.

Etter åtte år er fortsatt ikke NAV på det produksjonsnivået man hadde før reformen (deformen). I sykehussektoren finner man heller ikke noe som tyder på at gigantisk er bedre enn stort/middels. Store fagprofesjoner fører til mye byråkrati.

For å avslutte der jeg starta; jeg personlig ville ikke hatt noe mot å bli større. Men vi gjøvikensere burde først sette oss inn i hva reformen skal inneholde. Ikke minst for Toten. Vet vi egentlig det? Det har vært endret argumentasjon fra sentralt hold hele tiden. Og hvorfor vil ikke de små innlemmes hos de store? I stedet for å gjøre seg høy og mørk, sette merkelapp på folk (ja, sikkert mange ubegrunna redsler for Byen, men også veldig mye godt dokumentert motargumentasjon), burde vi såkalte urbane, progressive mennesker sette oss inn i totningene sin situasjon. Mange steder i Norge sa den store byen ja, mens de som måtte avgi det meste for å bli en del av byen, de sa nei. Hvorfor? Bondetamper? Uintelligente? Følelsesbaserte? Det siste skal man ikke kimse av. De to første har man hørt før, I EU-kampen. Mange av de samme støttespillerne i kampen for EU turer nå på. Et nei har aldri blitt fulgt opp. Eliten fornekter seg ikke. Allerede nå er fylkesmennene i gang med å følge opp sjefen sin; drit i NEI!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags