Senterpartiet og de ultrarøde

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevPolitikk er å ville heter det. Det er på tide å minne om at gjennomføring av politikk handler om å kunne. Å få gjennomslag, - og å rigge seg politisk slik at man får det. Da må man se på politikken til de man samarbeider med.

Sp samarbeider med et sterkt svekket Arbeiderparti og de tre rødeste partier i norsk politikk som nå har 1/3 av stemmene i Oslo. Venstresiden står for sentralisering av makt og økt statlig styring. Dette står i sterk kontrast til Høyres og borgerlig sides grunnfilosofi – og til Sp’s programfestede politikk og høylytte lovnader. Det er ikke i samsvar med det jeg oppfatter fra de mange Sp- og Ap-ordførere og lokalpolitikere som ber om å få drive med sin lokalpolitikk uten statlig innblanding i tide og utide. Jeg tillater meg å be Sp utdype hvordan man vil forene sosialistisk – for ikke å si kommunistisk – tankegods og politikk med lovnader om vekst i distriktene?

Kommunereformen for eksempel. I Innlandet ble det ikke gjennomført en eneste kommunesammenslåing. Når Jevnaker og Lunner går til Viken sitter vi igjen med 375000 innbyggere fordelt på 46 kommuner. Mange av kommunene sliter med nedgang i folketall og økning i antall oppgaver – slik også Sp er forkjemper for. I takt med dette øker antall interkommunale og interregionale samarbeid. Rett og slett fordi kommuner med noen få tusen innbyggere ikke har apparat til å løse oppgavene på tjenesteproduksjon alene. Ansvaret som lokalpolitikerne i kommunestyrene sitter med er faktisk – men styringen de har av tjenesteproduksjonen er illusorisk. Lokalpolitikerne har i realiteten lite å si. De folkevalgte organene er rene sandpåstrøingsorganer, ikke reelle styringsorganer slik de kunne ha vært dersom kommunen hadde vært stor nok til selv å skjøtte tjenestene. Styringen ligger i stedet hos et embetsverk som ikke skal stå til regnskap for velgerne. Er det dette Sp kaller lokaldemokrati?

Sentralisering, naturressurser, økonomi – og ansvarlige mål og lovnader. Det er interessant å lese at Sp faktisk diskuterer å datofeste slutten på olje- og gassproduksjon. Og det i et samfunnsperspektiv der man ikke tar inn over seg helhetsbildet og realitetene, men hiver seg på enda en populistisk bølge, denne gang for klima og miljø. Har egentlig Sp’s grasrot og velgere satt seg inn i hva dette betyr? I 2018 utgjorde 22 prosent av statsbudsjettet - 313 av 1480 milliarder olje- og gassrelaterte inntekter. Vi vil alle ha utvikling av forsvar, desentralisert sykehusstruktur, desentralisert universitetsstruktur, desentralisert flyplasstruktur, veibygging i hele landet med minst mulig bompenger, rassikring, bredbånd i hele landet også der det ikke er kommersielt lønnsomt, og så videre – og vi har store utfordringer med å få budsjettmessig inndekning, selv med oljepengene vi har nå. På borgerlig side vil vi ha ansvarlig politikk som på sikt faser ut olje- og gassindustrien – noe vi uansett er nødt til siden det er begrensede ressurser. Hva vil egentlig Sp – er de enige med sine røde kamerater som vil fossil energibruk og CO2-utslippet fra distriktsnæringene til livs, i et mye raskere tempo enn det som er forsvarlig og hensiktsmessig for distriktene og før vi har fått andre grønne næringer som kan gi inntekter til opprettholdelse av den norske velferdsstaten i hele landet?

Og så har jeg til gode å nevne forsvarsallianse og forsvarspolitikk generelt, der venstresidens politikk er dypt uansvarlig for både distrikter og nasjon. Og dette vil Sp være med på?

Sp kan være høye og mørke i valgkampen – og rope høyt at alt må være som det var – slik fungerer bare ikke verden. Virkeligheten og resten av Norge løper fra Innlandet i et tempo vi som bor i Innlandet må ta ansvar for. Det er velgerne som bestemmer om vi lokalt og regionalt skal ta realitetene inn over oss, se fremover og bli med å rigge oss for framtida. Det er velgerne som må bestemme om de faktisk tror på lovnadene til Sp som er i selskap med politiske partier som totalt sett er langt sterkere enn Sp og som gjør Sps lovnader til tomme løfter!

Så kjære Senterpartiet – velg deres venner med omhu. I distriktspolitikken har dere ikke sjans på ultrarød side.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags