Hvis du jobber i en norskeiet bedrift bør du lytte nøye når du hører Arbeiderpartiet snakker om aktiv næringspolitikk. Dersom ikke din bedrift blir eksplisitt nevnt som mottaker av deres subsidier, er det mest sannsynlig din arbeidsplass som blir gjort mer utrygg av å måtte betale for subsidiene til de andre.

Skattedebatten er i gang igjen, med mye til de som har mest fra før og skattelette til de rike som gjennomgangstone. ”Rikingene” betalte i 38,7 prosent av all personskatt i 2013. De som har mest betaler altså mest. Hadde vi fjernet formuesskatten, ville de fortsatt betalt 38 prosent.

I Dagens Næringsliv skrev Menon før sommeren at kutt i formuesskatten er viktig for omstillingsevnen og å skape vekst i unge og små selskaper i Norge, ikke minst i de kunnskapsintensive tjenestenæringene. Altså framtidas arbeidsplasser. Dette lytter ikke Arbeiderpartiet til.

Ikke lytter de til eksisterende næringer heller. Fra norskeide bedrifter over hele landet, får Høyre samme beskjed – formuesskatten hemmer muligheten til å investere tilbake i egen bedrift og trygge eksisterende arbeidsplasser. Ledere og tillitsvalgte ved bedriftene Brunvoll, Bussbygg, Oskar Sylte mineralvannfabrikk og Rauma Ullvarefabrikk gikk så langt at de skrev et brev med rop om hjelp til regjeringen. De mente at dersom man skal ”gjenreise industriarbeidsplasser som har gått tapt i oljealderen, må formueskatten på arbeidsplasser fjernes snarest mulig.”

Lyver de tillitsvalgte eller er de nyttige idioter for en ledelse som ikke vil betale skatt?

Det Arbeiderpartiet implisitt sier er at de ikke har tiltro til at familieeide, tradisjonsrike bedrifter i hele Norge er genuint opptatt av å kunne opprettholde lokal produksjon. Og det er nettopp norske bedriftseiere formuesskatter treffer. Utenlandske eiere betaler ikke formuesskatt. Og hva skjer i dårlige tider når utenlandskeide selskaper mister oppdrag?

Jo, de sier opp ansatte og legger ned.

Men barnebarna i bedrifter som er tredje- eller fjerdegenerasjons eiere har og tar et særlig ansvar for arbeidsplassene deres besteforeldre har skapt. De har kanskje barn i samme barnehage som sine ansatte, og kjøper melk i samme lokalbutikk. De forvalter det familien har bygget opp og betalt skatt for i over hundre år. Men når en bedrift i nedgangstider ikke får solgt like mye som vanlig av produksjonen sin, og varene blir liggende på lager, da skal fortsatt formuesskatten betales – inkludert de verdiene de ikke får solgt. Denne skatten finansierer Arbeiderpartiets aktive næringspolitikk. En skatt som kan drepe tradisjonsrike, lokale norskeide arbeidsplasser inndrives for å subsidiere andres drømmeprosjekter.

Bedrifter og ansatte bør virkelig lytte når Arbeiderpartiet snakker om aktiv næringspolitikk. Dersom din bedrift ikke blir nevnt som direkte mottaker av subsidier så er det nemlig din arbeidsplass som må betale for dem.