Gå til sidens hovedinnhold

Større strømregning i framtida – nei takk!

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ingenting som har betydd mer for utviklingen av Norge som industrinasjon enn fossekrafta vår. Tilgangen på billig elektrisk kraft har vært helt avgjørende. Nå tyder alt på at dagens politikere på Stortinget og den nåværende regjering under ledelse av Høyre og Frp samt halehenget Venstre, vil overføre råderetten over «arvesølvet» vårt til EUs energibyrå ACER! En ting er at regjeringen gjerne vil dette – en helt annen ting er at Arbeiderpartiet ser ut til å støtte dette vanvittige forslaget. Gjør de det har de fått min og min families stemme for siste gang – og vi er ikke alene. Jeg har snakket med mange partifeller som sier det samme. Dette er ikke saken som skal bidra til å «få AP på offensiven igjen»! Forstår ikke partiledelsen at AP-velgere ikke vil ha «mer» EU – de vil ha mindre! På Stortinget snakkes det også om hvorvidt tilslutning til ACER krever tre firedels flertall. Naturligvis gjør det det! Selv den gjengen som sitter på Stortinget må vel forstå at det er helt umulig å selge ARVESØLVET ved å ignorere Grunnlovens paragraf 115. Stortinget (de som sitter der) må da forstå at det er helt umulig å gjennomføre en slik suverenitetsavståelse, for det er det dette er, ved å fatte et slik vedtak med simpelt flertall! Dette er å lure «folket» enda en gang.

Gjennom energiunion ACER skal EU overta samordning av energiressurser og infrastruktur og forhandle samlet om energileveranser fra land utenfor unionen. Ulike regjeringer har ikke ønsket at EUs energiunion skal bli en del av EØS-avtalen – det må vi for enhver pris unngå! Denne gangen kan vi få en tilsvarende tilknytning i EØS som den mye kritiserte finanstilsynssaken. ESA får den formelle myndigheten som ACER har i EU. ESA er forkortelse fra engelsk, Efta Surveillance Authority, EFTAs overvåkingsorgan, opprettet 1992. Overvåkingsorganet, som har sete i Brussel, ledes av et kollegium bestående av én representant for hver av statene Norge, Island og Liechtenstein, som er de EFTA-statene som er medlemmer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Energibyrået ACER har ikke bare en rådgivende rolle, men har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som betyr et vesentlig inngrep i nasjonal styring og kontroll.

Med ACER kan vi i Norge risikere at den totale strømprisen blir høyere enn i EU. Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. Med tusenvis av arbeidsplasser som ligger spredt rundt omkring i landet – i distriktene. Den neste store trusselen mot norsk industri og oss vanlige forbrukere er eksportkablene til England og EU. Landet vårt som er velsignet med den mest miljøvennlige kraft, kan ende opp med den høyeste strømprisen i Europa! Det vil vi da ikke! Kraftprodusentene presser naturligvis på for å oppnå dette – for å få opp prisen. Flere kraftkabler til utlandet er ekstremt dårlig butikk for norske strømkunder, men blir gullgruver for kraftselskapene! Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nå programfestet at kraftselskapene IKKE skal få bygge egne kabler til utlandet. Mange ønsker at vannkrafta vår fortsatt skal gi en konkurransefordel for næringslivet her i landet, være et gode for folk flest – og ikke et spekulasjonsobjekt for kraftselskapene. Denne saken er meget viktig for landet vårt og DU må også engasjere deg. Diskuter «saken» i alle fora, blant venner, i syklubben, i partiet ditt meld deg inn i Nei Til EU m.m. Bidra til at Stortinget sier NEI til Acer og sørg for at vi ikke blir pålurt denne for landet vårt helt håpløse avtalen på samme måten som vi ble pålurt EØS-avtalen i 1994!

Kommentarer til denne saken