Politiet blir bedre i etterforskningens startfase

NYTT MOTTAK: – Du skal ikke oppleve forskjell om du melder om et seksuelt overgrep, vold eller tyveri i en by med en stor politistasjon eller et mindre sted med et lensmannskontor, skriver artikkelforfatterne.

NYTT MOTTAK: – Du skal ikke oppleve forskjell om du melder om et seksuelt overgrep, vold eller tyveri i en by med en stor politistasjon eller et mindre sted med et lensmannskontor, skriver artikkelforfatterne. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Gode vurderinger og riktige prioriteringer i startfasen av alvorlige saker gir effektiv etterforskning med høyere kvalitet.

DEL

MeningerI politiet vet vi at vår innsats de første timene etter en hendelse er avgjørende for muligheten for oppklaring. Politiet må være i stand til å respondere med tilstrekkelig mannskap når noe har skjedd – og like viktig er det at politiet må ha nødvendig kompetanse til å gjøre de riktige tingene i rett rekkefølge. Dette gjelder både operative tiltak så vel som etterforskingsskritt.

Straffbare handlinger og alvorlige ulykker skal etterforskes, og involverte og pårørende har krav på god og profesjonell håndtering fra første melding til saken er avsluttet. Økt kompleksitet i kriminaliteten og høyere krav til kvalitet setter større krav til våre tjenestepersoner og vår organisering. I april 2018 gikk Innlandet politidistrikt over i ny organisasjon og da etablerte vi også et felles straffesaksinntak (FSI), et av de viktigste tiltakene for å forbedre arbeidet med straffesaker og etterforskning.

FSI er etablert for å sikre at våre innbyggere får en like god behandling av sin sak når de utsettes for kriminelle handlinger uansett hvor i distriktet dette skjer. Du skal ikke oppleve forskjell om du melder om et seksuelt overgrep, vold eller tyveri i en by med en stor politistasjon eller et mindre sted med et lensmannskontor. Det er sakens alvorlighet som skal avgjøre politiets respons og hvilke ressurser og kompetanse vi tar i bruk.

FSI er politidistriktets apparat for mottak, vurdering og prioritering av alle straffesaker. Det er bemannet med erfarne politiadvokater, politifaglige etterforskningsledere og etterforskere. I alvorlige hendelser som krever at etterforskning iverksettes umiddelbart etablerer FSI etterforskningsledelse og støtter politipatruljene og operasjonssentralen med kompetanse og praktiske gjøremål. Dette frigjør kapasitet hos de lokale patruljene som kan konsentrere seg om operative oppgaver, samt at patruljen styres og veiledes i forhold til etterforskningsoppgaver som skal utføres på stedet.

FSI sin styring og ledelse av etterforskning i initialfasen av alvorlige hendelser bidrar til en kvalitetsheving i politiets etterforskningsarbeid. FSI etterforsker og avgjør også en rekke mindre alvorlige saker som anmeldes i politidistriktet. Slik frigjøres kapasitet hos politiadvokater og etterforskere ved distriktets politistasjoner og lensmannskontor. Innlandet har en utfordrende geografi med store avstander og politidistriktets sentralarrest ligger på politihuset på Hamar. FSI håndterer nå avhør og førstegangsfengslinger av alle pågrepne som bringes til arresten i distriktet.

Dette avlaster politistasjoner og lensmannskontor som ikke trenger å sende etterforskere til Hamar for disse oppgavene og kan fokusere på arbeidsoppgaver lokalt. Det er totalt sett ressursbesparende for politiet. De tre tidligere politidistriktene som nå utgjør Innlandet politidistrikt leverte gode polititjenester til innbyggerne sine også før reformen. Det var imidlertid stor forskjell på i hvilken grad de hadde tilgjengelige ressurser til å støtte politipatruljen som rykket ut til alvorlige hendelser og det tok ofte tid å få etablert kompetent etterforskningsledelse.

Man har sett at politiets etterforskning har hatt forbedringspotensial i den innledende fasen. FSI er et tiltak som svarer på dette, sammen med iverksettelse av et beredskapsplanverk for etterforskning som omfatter hele politidistriktet. Politireformen er utfordrende og det er enda for tidlig å konkludere med alle konsekvenser og effekter. Etableringen av FSI i alle politidistrikt mener vi imidlertid er et riktig og viktig grep som bidrar til at våre innbyggere som utsettes for alvorlig kriminalitet blir møtt med et profesjonelt og kompetent politi.

Fakta om Felles straffesaksinntak:

SI er en av de seks prioriterte funksjonene og driverne i politireformen, i tillegg til operasjonssentralen, politipatruljen, etterretning, tjenestekontor og politiråd og politikontakt.

Sammen skal disse funksjonene bidra til å videreutvikle politiet, levere likere polititjenester med bedre kvalitet, sørge for tilgjengelighet og tilstedeværelse og arbeide mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi.

FSI Innlandet er etablert som en egen seksjon organisert under Felles enhet for etterretning og etterforskning og er lokalisert på politihuset på Hamar, tett på operasjonssentralen og etterretning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags