Plikt til å ta vare på ulven

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerKommentar

Norge har en klar forpliktelse til å ta vare på ulv. Det viser også norsk rettspraksis.

I Oppland Arbeiderblad 10. mars gir Kristian N. Kvikstad inntrykk av at Norge – med henvisning til en kjennelse fra Oslo namsrett i 2001 - ikke er forpliktet til å ta vare på ulv.

Spørsmålet om Bernkonvensjonen og Norges ansvar for ulv har vært tema i flere dommer fra ulike rettsinstanser. På dette feltet, som på alle andre rettsområder, er det slik at de nyeste dommene skal tillegges større vekt enn de eldre. Dommer fra høyere domstoler (for eksempel lagmannsretten) opphever dommer fra lavere rettsinstanser (for eksempel namsretten) dersom de skulle komme til forskjellig resultat.

De to nyeste dommene på området er en dom fra Oslo tingrett 8. november 2006 og en dom fra Borgarting lagmannsrett 16. januar 2008. Det er derfor litt rart at innsenderen ikke viser til disse.

I begge disse dommene legges det klart til grunn at Norge har en forpliktelse til å ivareta den sør-skandinaviske ulvebestanden, sammen med Sverige.

Hovedtemaet i lagmannsrettens dom var hvorvidt Norge er forpliktet etter Bernkonvensjonen til å bygge opp en egen levedyktig bestand av ulv i Norge. Retten kom til at det er Norge ikke. Retten understreker imidlertid at Norge etter konvensjonen må ta sin del av ansvaret for den sør-skandinaviske ulvebestanden.

Dette legger blant annet begrensninger på hvor mye ulv man kan felle fra norsk side.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags