Pensjonistpartiet og trygdeoppgjøret

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Lene Kristine Eikeland (Pensjonistpartiet) har i Oppland Arbeiderblad et noe merkelig innlegg 11. 09.2020.

De som sørger for underreguleringene av pensjonene er Erna Solberg-regjeringen (Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti – støttet av Fremskrittspartiet). Slik har det vært siden 2014. Det er slik at trygdeoppgjørene skjer hvert år. Lene Kristine Eikeland kan åpenbart ikke ha fått med seg at Arbeiderpartiet ikke har sittet i regjering siden 2013. Eikeland kan heller ikke ha fått med seg at Erna Solberg-regjeringen ikke har endret uretten med underreguleringer siden de kom til makten.

Lene Kristine Eikeland kan heller ikke ha fått med stortingsvedtaket, som innebærer at trygdede faktisk skal være sikret mot underregulering – et vedtak som regjeringen selv ikke følger. I vedtaket heter det, sitat; «Pensjoner under utbetaling skal reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent. Dette sikter mot at pensjonene over tid skal få en regulering tilsvarende gjennomsnittet av lønns- og prisveksten». Konkret betyr det en garanti for å sikre trygdede minst et «nulloppgjør» - det vil si å unngå å tape kjøpekraft.

Saken er at Pensjonistpartiet (PP) er for EØS-avtalen. PP er dermed også et støtteparti for alle EU-initierte pensjonsreformer. Det var OECD som på midten av 1990-tallet anbefalte de rike OECD-landene om å reformere sine offentlige stønadsordninger – fordi disse ordningene ble funnet å være «for gode».

EU – som vil ha «ensartethet» i hele EU og EØS fulgte OECDs anbefalinger. Det vil si - i dette tilfellet, å bringe velferdsordninger ned på en felles EU-standard. Derfor anbefalte EU medlems- og EØS-landene å gå gjennom sine velferdsytelser. Det startet i Frankrike, Tyskland og Italia. Sverige gjennomførte sin pensjonsreform i 2000, og har utløst massefattigdom blant eldre i vårt naboland.

Pensjonsreformene er således en ide fra EU og OECD, og ikke en ide fra verken Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg, eller Sigbjørn Johnsen - som ledet Pensjonskommisjonen. Norge var sent ute med å gjennomføre reformen, som kom først i 2012.

Sigbjørn Johnsen er for øvrig arkitekten til opprettelsen av Statens Pensjonsfond, som vi alle skal være glade for at vi har i dag, med betydelige oppsparte midler i tider med behov for krisepakker.

Arbeiderpartiet har dessuten fremmet forslag i Stortinget om å endre modellen – med G-regulering med fradrag av 0,75 prosent – men er blitt nedstemt.

Beklager Lene Kristine Eikeland – men her «retter du baker for smed». Ansvaret for underreguleringene ligger hos Erna Solberg-regjeringen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags