Eldrepolitikk for en ny tid

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Det stunder mot valg, og i mylderet av saker som diskuteres vil eldrepolitikken være et av de viktigste politikkområdene i årene framover. De nye eldregenerasjonene representerer en ressurs som samfunnet har stor bruk for. Samtidig vil dagens 40-60 åringer leve lenger enn tidligere generasjoner, og dermed tilbringe flere leveår som pensjonister enn det foreldre- og besteforeldregenerasjonene har gjort. Dette krever en eldrepolitikk som i større grad er tilpasset ulike livsfaser enn det vi har i dag: - En politikk som både tar opp i seg å utnytte den store ressursen som pensjonistene representere i samfunnet, og som legger opp til å gi god og tilpasset hjelp til de mange som etter hvert kommer over i en fase der de blir svært gamle og trenger mer hjelp.

Et viktig virkemiddel vil bli å dreie tenkningen bort fra kun institusjonsbasert omsorg, og over på fleksible løsninger for hjemmebaserte tjenester og ikke-institusjonalisert heldøgns omsorg. Alle partiene som stiller med lister til høstens valg har innslag av slike tanker og ideer i sine programmer. Så er det å håpe at dette ikke er tomme ord som er glemt i det valget er over. Å utforme en god og nytenkende eldrepolitikk er det beste våre politikere kan gjøre, både for dagens eldre, og for framtidens eldre!

En god eldrepolitikk er mye mer enn en god eldreomsorg. Nå når valgkampen er i gang snakkes det mye om god eldreomsorg, og det er bra. Oversikt fra NAV viser at det nå er over 800.000 alderspensjonister i Norge. Men det å være pensjonist omfatter mye mer enn å ha muligheten for et godt helse- og omsorgstilbud når sykdommen rammer.

En god eldrepolitikk handler også om levekårene i hele pensjonisttilværelsen. De siste tre årene har trygdeoppgjørene resultert i en reduksjon i realpensjonen. Det vil si at prisveksten har vært større enn veksten i pensjonen i kroner og øre. Pensjonistene har fått mindre å rutte med. Når vilkårene for eldre diskuteres er det noe som angår hele gruppen. For offentlige pensjonister slår dette ut dobbelt; fordi også tjenestepensjonen reguleres gjennom trygdeoppgjørene.

I de politiske utspillene hittil i valgkampen har utviklingen av pensjonene praktisk talt vært fraværende fra debatten. Med to hederlige unntak; ett konkret forslag fra Arbeiderpartiet i tråd med kravene i trygdeoppgjøret og utspill fra Fremskrittspartiet som bebuder et forslag. Men hva med de andre partiene?

For oss som tilhører gruppen alderspensjonister er det viktig at partiene klargjør sine standpunkt, og at vi nå får en ryddig eldre-politisk debatt som ikke roter seg bort i tekniske spørsmål og om hva som er sagt og gjort da og da. For oss er det viktig hva som kommer i lommeboka neste år og årene deretter. Vi er mer enn 800.000 og vi har stemmerett!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags