De flernasjonale selskapene Aleris og Nordlandia vurderer nå å starte private eldrehjem for pengesterke pensjonister. Også i den gamle hvalfangerbyen Sandefjord er et prosjekt på gang. Den gamle skipsrederboligen til Jørgen Jahre skal bli landets råeste aldershjem, ifølge novemberutgaven av bladet Kapital.

18 luksusleiligheter skal selges for mellom fem og ti millioner kroner, og de som flytter inn må i tillegg ut med 1,25 millioner kroner i året for å nyte godt av luksustilbud tilsvarende et femstjerners hotell. 14 er for enker eller enkemenn, 4 er for ektefeller. Målgruppen er formuende eldre mellom 80 og 100 som har mulighet til «å finansiere sin alderdom privat». Et krav er at de er mentalt friske – de kan dog bruke medisiner mot somatiske sykdommer men de trenger oppfølging.

Bak prosjektet står Villa Mokollen A/S. Thomas Eriksen som fram til 2010 jobbet som finansrådgiver fikk i ideen. I sitt nettverk har han i mange år hatt finansmannen Jacob Hatteland som på Kapitals liste over landets 400 rikeste personer er verdsatt til 3,85 milliarder kroner.

I en finansiell akrobatøvelse som på nynorsk heter «emisjon» bidro Jacob Hatteland i sommer med ni millioner kroner, mens andre medlemmer av Hattelandfamilien spyttet inn åtte millioner kroner.

Hatteland-familien fikk etter emisjonen en eierandel på 70 % i selskapet, mens Thomas Eriksen som ikke bidro med en eneste krone eier 30%. Selskapet har tatt opp et banklån på 18 millioner – det som ikke gikk til å dekke kjøpesummen er ment som driftskapital de neste to årene. Thomas Eriksen sier til bladet Kapital at han fattet interesse for eldreomsorg i 2015.

Men vet hr. Eriksen egentlig nok om hva han driver med? «Mentalt friske mellom 80 og 100 år». Hva har han tenkt å gjøre hvis beboere utvikler demens eller Alzheimer? Skal de da overføres til en offentlig eldreomsorg i kommunal regi som i verdens rikeste nasjon med en finansformue på ca. 10 billioner kroner blir dårligere og dårligere – til tross for at lønnsmottakerne som faktisk utgjør 80 % av befolkningen tynges ned av skatter og avgifter?

Kommunene blir stadig pålagt større oppgaver fra sentrale myndigheter samtidig som overføringene av midler fra staten er for nedadgående. Dermed presses Kommune-Norge til å øke den usosiale eiendomsskatten som rammer både Kong Salomo og Jørgen hattemaker. Og skatt på sykdom – også kalt «egenandeler» i det offentlige helsevesenet har vi hatt i mange år. Under vårt forrige blåblå regimet ble det ansatt enda flere byråkrater, og det dessverre må vi leve i fire år til med en blåblå regjering. Jeg frykter vi går mot hardere tider.