Offentlig tjenestepensjon etter 67 år

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Mange blir svært skuffet over at alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjon blir lavere eller forsvinner helt om de jobber utover 67 år. Det gjør også Helge Haavik i Oppland Arbeiderblad 23. november. Det har vi i KLP full forståelse for.

Slik offentlig tjenestepensjon er i dag, stimulerer den ikke til arbeidslinjen på samme måte som i privat sektor. Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon skal forenklet sett bli 66 prosent av lønnen sammen med folketrygden. Mange får mindre enn de ville fått om de gikk av ved 67 år. Noen får faktisk ingenting fra den offentlige tjenestepensjonen om de jobber lenge i offentlig sektor utover 67 år. Den enkle forklaringen er at de får mer i alderspensjon fra folketrygden (NAV). Da får de mindre fra offentlig tjenestepensjon (KLP).

Vi skjønner godt at medlemmene våre blir skuffet når de får liten eller ingen tjenestepensjon fra KLP. Reglene er bestemt av myndighetene og forvaltes av KLP og andre pensjonsleverandører. De kan være vanskelige å forstå fordi mange har hørt at det skal lønne seg å jobbe både for den enkelte og for samfunnet. For å informere om problemstillingen med lavere tjenestepensjon har vi derfor siden våren 2017 begynt å sende ut brev til de som nærmer seg 67 år.

Offentlig tjenestepensjon er ikke tilpasset pensjonsreformen. Alderspensjon fra folketrygden er reformert slik at det lønner seg å jobbe lenger. Offentlig tjenestepensjon fungerer ikke på samme måte. I utgangspunktet er det slik at desto lenger du jobber og venter med å ta ut pensjon fra KLP og folketrygden, jo mer vil du få i pensjon. Men har du oppnådd full opptjening i offentlig tjenestepensjon får du liten eller ingen ytterligere opptjeningseffekt.

Hva skjer om du tar ut pensjon fra folketrygden og venter med å ta ut pensjon fra KLP? Det er mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden helt eller delvis fra du er 62 år. Du får lavere samlet årlig pensjon om du tar ut folketrygden tidlig og tjenestepensjonen sent. Men det er ikke det samme som at det er ulønnsomt å ta ut folketrygden tidlig. Du kan med tidlig uttak av folketrygden nyte godt av både lønn og pensjon i noen år. Pensjon fra folketrygden kan bli større så lenge du jobber og tjener opp pensjon.

Hva som lønner seg avhenger blant annet av hvor lenge du lever. Dette må derfor vurderes og beregnes individuelt. Noen prioriterer lønn og jobbgleden når de velger å jobbe utover pensjonsalder. Vi oppfordrer likevel alle våre medlemmer til å sjekke hva som skjer med pensjonen før de tar beslutningen. Men vær forberedt på at din årlige alderspensjon blir svært lav om du tar ut folketrygden så tidlig som mulig og jobber i offentlig sektor så lenge som mulig. Da kan det være svært fornuftig å spare penger til alderdommen i perioden med både lønn og pensjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags