Søt musikk oppsto hos oss pensjonister da vi i OA 3. juli leste at Rigmor Aasrud og Ap vil endre pensjonssystemet. Med den nåværende regjering har vi i 3 år på rad gått i minus ved trygdeoppgjøret, og forhandlingsretten vår forsvant i 2011 da pensjonsreformen ble vedtatt. Nå er det blitt drøftingsrett, og våre forhandlere har bare blitt fortalt at «slik blir det».

Man får inntrykk av at bl.a. pensjonistene skal forsake for at de aller rikeste skal få skattelette. Vi håper med en viss skepsis at det blir gehør for Aasruds forslag ved revidering av statsbudsjettet, og at skjevheten blir rettet opp.

«Jeg vil se slippen min» er kampanjen som Pensjonistforbundet driver nå. At man ikke kan velge om man vil ha utbetalingsslippen elektronisk eller i postkassen har gjort at mange føler seg utstøtt av samfunnet. Av eldre mennesker er det ikke alle som har datamaskin, og disse har ingen mulighet i dag til å følge med på sine utbetalinger, skatt etc. Dette ønsker Aasrud og gjøre valgfritt og dette håper vi også kan bli en realitet. Denne gangen er det ikke Nav som skal klandres, men dagens regjering.

Vi imøteser endringene!