Som betalende medlem i NPF har jeg fulgt med over noen tid. Fulgt med på en tydelig trend av at vi pensjonister blir avspist med en pensjon som gir oss stadig redusert kjøpekraft. Videre har jeg festet meg ved forslaget om at enkepensjonen skal bortfalle. At pensjonsinntektene gir redusert kjøpekraft er i seg selv negativt og lite spisbart. Uten å legge all skyld på NPF, mener jeg det til tross: Er medlemskontingenten prisen verd? Har vi ikke gode nok forhandlere? Så lenge våre forhandlere ikke makter å opprettholde kjøpekraften – er jeg tvilende til nettopp det. Som et minimum bør kravet være at de som i egenskap av iherdig arbeidsinnsats over et langt yrkesaktivt liv må få beholde kjøpekraften. Har selv ingen planer om å melde meg ut av NPF, men som medlem har jeg en rett og også en plikt til å si min mening. Om etterlattepensjonen (enkepensjonen) skulle opphøre er det lagt opp til en radikal økning i antall minstepensjonister. Dette også, er våre forhandlere ansvarlige for at ikke må skje.

Den store gruppen av pensjonister er oppdratt til å ikke klage å syte, men dette dreier seg ikke om å klage, men heller å kreve sin rett. Hva har vår motpart staten tanker om å det svimlende oljefondet (pensjonsfondet) skal tjene til, hvem skal høste godene. Så vidt jeg har fått med meg har pensjonistfondet hittil i år hatt en økning på nære 8 prosent. Dagens pensjonister må få sin del av godene. Vi trygdede av i dag og som har vært sterkt medvirkende til dagens velferdssamfunn nekter å godta stadig redusert kjøpekraft. Vi må kunne forlange å opprettholde den samme kjøpekraft som de yrkesaktive. Skal ikke underslå at mange av oss pensjonister har det rimelig bra, men disse mine påminnelser til våre forhandlere, gjelder ikke spesielt de av oss som har det bra – men heller de som sliter, sliter med skrantende økonomi. Håper NPF og også vår motpart under forhandlinger tar saken seriøst.