Takk for ditt innlegg om pensjon i avisen 17. mars. Et prisverdig initiativ hvor du absolutt går i takt med Pensjonistforbundet.

Av alle eldrepolitiske saker er dette noe av det viktigste det jobbes med. Slik det ser ut nå går vi mot det tredje trygdeoppgjøret på rad hvor vi pensjonister mister kjøpekraft. Jeg forstår at du ikke er oppmerksom på at forbundet mistet forhandlingsretten ved pensjonsreformen i 2011.

Det foregår derfor ingen forhandlinger, men såkalte drøftinger som i realiteten er et diktat. Regjeringen har før drøftingene bestemt seg.

Av andre aktuelle saker det jobbes med er bl.a. lovfestet rett til enerom på sykehjem, det har vært raslet med sabler om å fjerne honnørbillettene samt at digitaliseringens negative sider er blitt synlige for eldre som verken har mobiltelefon eller datamaskin.

For å få tilbake forhandlingsretten er det viktig at vi øker medlemsmassen og oppnår større tyngde bak kravene. (Forbundet har i dag ca. 230.000 medlemmer. i Oppland er vi 5.500). Derfor er vi glad for at du fortsatt vil være medlem!