Kommentar til leder OA. 11.6.19.

OA hadde en samtale med meg på tlf. i går og dette er gjengitt i artikkelen om parkering/gatebruksplan/politikernes mangel på gjennomføringsevne av sine partiprogram med mer.

Da jeg leste OA sin leder om samme tema i dag, satte jeg morgenkaffen i halsen,

Det er helt riktig som de skriver at de ikke har kunnskap om butikkdrift.

OA mener at de ikke er avgjørende for butikkene at det er viktig å ha gode parkeringstilbud for å drive handel. De mener at butikkene må være så spennende og gode at kundene vil oppsøke butikkene både til fots og på sykkel. Er dette OA sin seriøse mening om saken, eller er det ferievikar som har skrevet lederen?

Hvordan skal butikkene overleve om vinteren, det er ikke mer en fire måneder siden Gjøvik kommune hadde problem med å holde bygatene fremkommelige på grunn av snø.

Hvordan skal eldre mennesker få utført sine æren i Gjøvik sentrum.?

Meningene som OA skriver i sin leder i dag vitner om den total uvitenhet om varehandelen og det er skremmende at byens hovedavis kan skrive noe som er så lite gjennomtenkt om et så viktig tema for byen vår.