Øverby til salgs? Ikke tale om!

Faksimile fra OA 27. juni

Faksimile fra OA 27. juni

Av
DEL

MeningerGjøvik Arbeiderparti vil sørge for at det ikke kommer på tale å endre reguleringsplanen som Øverby er en del av. Som nå skal området være forbeholdt «spesialskole, bebyggelse for idrett, friluftsliv, reiseliv og annen allmennyttig aktivitet». Disse klare forutsetningene, vil antagelig begrense antallet kjøpevillige interessenter. Til dette hører også at helsesportsenteret skal bestå som nå – minst.

Gjøvik kommune har ikke behov for det som huset Øverby kompetansesenter (de gule bygningene ved innkjøringen). En eventuell kjøper av disse bygningene må imidlertid forholde seg til reguleringsplanen med de begrensninger som ligger i den.

Når dette er skrevet så er Gjøvik Arbeiderparti av den klare oppfatning at denne saken har en moralsk side. Statsbygg fikk eiendommen vederlagsfritt for å bygge Øverby spesialskole. En skole som senere ble omorganisert til et spesialpedagogisk kompetansesenter. For noen år siden valgte det statlige kompetansesenteret å flytte sin virksomhet til Kallerud. Følgelig har ikke Staten lengre den type virksomhet i området som var forutsetningen for den vederlagsfrie overdragelsen.

Gjøvik Arbeiderparti forventer derfor at eiendommen blir tilbakeført vederlagsfritt til Gjøvik kommune. Bygningsmassen («kompetansesenteret») med et nærmere bestemt tomteareal kan Statsbygg avhende, til formål som er tilpasset omgivelsene, om nødvendig, etter en omregulering av denne begrensede delen av området.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags