Varaordfører Rolijordet lufter i kronikk av 19.desember tanker og muligheter for utnyttelse av Øverby.

Innledningsvis kommenterer Rolijordet nesten triumferende at de har kjøpt Øverby av Statsbygg for den nette sum av 16,9 millioner kroner. Gitt rammebetingelsene, at det ikke fantes noen andre interessenter som kunne finne på å by på Øverby, vil jeg anta at det var glede i Statsbygg i Oslo da de endelig ble av med eiendommen og fikk 16,9 millioner friske kroner for den.

Det virker som om Gjøvik kommune er ute etter å bli av med mest mulig penger på kortest mulig tid. Det er jo ikke lenge siden de bladde opp tilsvarende sum for Stokke Nedre. Forretningsteft skal ingen beskylde dem for. 30 millioner kroner er satt til livs. Nå skal det riktignok tilføyes at man fikk solgt Stokke Nedre videre med et betydelig tap.

Når vi ser på mulighetene som Rolijordet ramser opp, virker det som om man for enhver pris skal unngå å få noe av investeringen tilbake.

Dersom man kunne slippe til en viss andel av private aktører i samspill med utvikling av et mosjons- og aktivitetssenter, slik som Gjøvik Senterparti lanserte, kunne man fått noen midler ut av investeringen. Dette er penger som går inn i kommunekassa for andre god formål (skole, eldreomsorg og så videre). Hva er galt med å tenke litt forretningsmessig for å kunne ha mer midler til å løse de offentlige oppgaver? Hvorfor skal det være forbudt?

Er det slik at man kun skal ha økte skatter og avgifter som inntektskilde i Gjøvik? Her ser vi behov for å tenke litt nytt.