Da er det endelig bekreftet offentlig fra Østre Toten Arbeiderparti: Det blir ny butikk på Kapp. Østre Toten FrP gikk offentlig ut med dette på torsdag forrige uke og sa vi støttet Fjordheim Eiendom. Jeg skrev også at jeg var overbevist om at ALLE politiske partier kom til å støtte denne saken, noe jeg regner med å få bekreftet i planutvalget onsdag og i kommunestyret. Alle politiske partier ønsker en positiv utvikling på Kapp, og her har vi en privat aktør som skal ha stor honnør for kjempejobben han gjør med samfunnsutviklingen!

Jeg lagde siden «Ny butikk på Kapp» og overlot den til en engasjert innbygger på Kapp. Jeg er overbevist om at FOLKEENGASJEMENT er det som må til for å få samfunnet til å gå rundt, og bare se på resultatene her. AP gikk ut og stilte seg positive før planutvalgsmøtet onsdag, noe de ikke pleier å gjøre. All honnør til alle engasjerte innbyggere som har vært med og presset! Jeg håper at engasjementet fortsetter, for med engasjerte innbyggere blir vi Norges beste kommune!

Men jeg henstiller fortsatt alle innbyggere til å roe ned gemyttene litt mot administrasjonen (i denne saken). Administrasjonen har gjort jobben sin. De hadde ikke noe annet valg enn å skrive en negativ innstilling når planen var imot kommuneplanen. Men de har tatt tempen på det politiske landskapet og dermed gjorde de riktig avgjørelse ved å ta opp saken til politisk behandling nå. Jeg er den første til å klage på administrasjonen når de gjør noe galt, men jeg vil også berømme administrasjonen i denne saken og gi dem anerkjennelse for å holde hodet hevet når befolkningen vendte seg mot dem. De visste at denne saken ville få en positiv slutt og nå ser vi at Kapp får en etterlengtet butikk 1,5 – 2 år før tiden. Honnør til dere også!

Tor Gaute Lien

Østre Toten Frp