Skal en boligtomt være 1500 m2? Skal man kun få bruke 25 prosent av tomta til bygg? Skal boliger bare kunne bygges 2 kilometer fra barneskoler?
Skal man bare få lov å ha leiligheter på 60 m2 og hybler på 40 m2 når man vet at utleiemarkedet i Østre Toten er sprengt? Hvorfor svarer ikke kommuneplanen opp på det skrikende behovet for midlertidige bosteder for sesongarbeiderne?

Skal man nekte gårdsbrukene å være innovative og trygge egne eller skape nye arbeidsplasser rundt omkring i bygda?

Skal man kun få ha uthus/søppelskur/anneks og garasjer som TIL SAMMEN er 70 m2? Vi må huske på de store selskapene i distriktet og verden for øvrig som begynner nettopp i en garasje. Skal vi drepe næringsutviklingen? Kan man ikke bygge en garasje som dekker behovene man har?Dette er bare noen av spørsmålene man bør stille seg nå som kommuneplanens arealdel er ute på høring. I mine øyne svekker planen slik den ligger nå Østre Toten kommunes muligheter for videre vekst og innbyggernes muligheter for å bestemme over eget liv.

Les planbestemmelsene og engasjer deg. Send inn høringsuttalelse og kontakt politikerne som skal vedta denne planen.

Høringsfristen er 23. mai, men vil trolig bli utsatt til 1. juni. DET ER DITT LIV!