Etter tre år i Kommunestyret, Formannskapet og Planutvalget i Østre Toten, vil jeg på det sterkeste oppfordre de som har fått avslag på en byggesak til å klage. Ikke for å øke byrden på saksbehandlerne, men rett og slett for at politikerne skal ha mulighet til å kjøre lovlighetskontroll på en del saker.

Det er ikke enkelt for en gjengs innbygger å sette seg inn i reguleringsplaner og søknadsprosesser. Jeg mener kommunen skal kunne være en medspiller og hjelpe folk gjennom prosessen, men dessverre har dette ikke alltid skjedd.

For å være fair så har kommunens saksbehandlere hatt et enormt arbeidspress over flere år. Men et stort problem slik jeg ser det er også at politikere og administrasjonen har forskjellige tolkninger på hva som står i kommuneplanen ...

I dagens kommuneplan har administrasjonen vurdert meget strengt, og de har lagt på noen usynlige regler (vedrørende blant annet garasjer) i sin tolkning. Dette fører til at mange som har bygd seg en tidsmessig garasje har måttet stenge uthuset (som har fungert som en garasje) ettersom administrasjonens tolkning er at man kun kan ha en garasje.

Samtidig blir det fattet enkelte avslag på feil grunnlag (sett fra politikernes øyne). Men dessverre har det gått for lang tid (over tre uker) slik at vi ikke har kunnet kjøre lovlighetskontroll på disse vedtakene.

Sett fra mine øyne gjør kommunen i de aller fleste saker en meget nøye jobb, men alle kan gjøre feil. Men skal vi snakke statistikk, så fikk 2 av 10 søkere i bygda nei fra kommunen, mot 3 av 100 på landsbasis ...

Som FrP-politiker har jeg sverget en ed om å være Ombudsmann. Jeg vil gjerne at folk setter politikere til ansvar for hva som skjer i kommunen.

Alle kan gjøre feil, og en av de store feilene mange gjør er å ikke snakke med politikerne før det er for sent. Still oss til veggs, det er for dere vi skal jobbe!