Åpent brev til Østre Toten kommune

Av
DEL

MeningerUndertegnede har som småbarnsmor ønske om en barnehageplass i nærheten av hjemmet, det vil si Toten Montessorriskole og barnehage. Derimot har jeg fått tildelt barnehageplass i Nordlia Barnehage. Med tur/retur 2 ganger daglig medfører det 2 timer i bil daglig for undertegnede og 1 time for barnet.

Derfor er tilbudet ikke et reelt tilbud. I denne forbindelse har jeg vært i telefonisk kontakt med kommunens saksbehandler innen barnehager og ansvarlig leder for Toten Montessori skole og barnehage.

Med bakgrunn i disse samtaler og Fylkesmannens vedtak om å oppheve Østre Toten kommunes vedtak av 13. november 2017, jf. Forvaltningsloven § 34 jf. § 41, og hvor saken er sendt tilbake til ny behandling, er det med undring å registrere at Østre Toten kommune har fattet sine beslutning/vedtak på manglende faktabasert beslutningsunderlag. Kartleggingen av barnehagebehovet og saksbehandlingen har vært særs mangelfull, og forleder den politiske ledelse til å beslutte på feilaktig grunnlag.

Det er underlig at kommunen ikke har registrert at

1.     etterspørselen etter barnehageplasser er større enn tilbudet

2.     ledige barnehageplasser er ikke der folket bor

3.     selv små grendesamfunn har behov for barnehageplasser

4.     private barnehageplasser er rimeligere enn offentlige barnehageplasser

5.     nærhet til barnehagen er til både barnets og foreldrenes beste

6.     nærhet til barnehagen har miljømessige gevinster

Det ryktes at kommunen har planer om å utvide barnehagekapasiteten med nyinvesteringer på anslagsvis 50 mill – også denne gang i Nordlia. Skjer dette, bygges det opp en overkapasitet på et sentralisert sted. Det er naturlig at kommunen også planlegger ut fra hvor folket bor og ikke bare ut fra hvor de ønsker folket skal bo. Det må også være av interesse for kommunen å ikke ta kostnader før de må. Det er tross alt skattebetalernes penger den  politiske ledelsen er satt til å forvalte.

Jeg ønsker kommunen lykke til med ny behandling og håper at beslutningsunderlaget kvalitetssikres denne gangen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags