Gå til sidens hovedinnhold

Opplysningsvesenets fond og tomtefesternes fortvilelse

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Landets tomtefestere har til fulle fått føle OVF sin iver i å forvalte sine verdier. Endringene i lov om tomtefeste i 2015 var således en gavepakke for OVF. Det er dessverre mange festere som har kjøpt hus og hytter hvor de regnet med at festeavgiften ikke ville øke med mer enn utviklingen i KPI, slik at de dermed får et sjokk når det nå skjer vesentlige økninger i festeavgiften på grunn av lovendringen i 2015.

Opplysningsvesenets fond viser hvor galt det kan gå når lovverket ikke klarer å beskytte tomtefesterne. Aviser rundt om i landet skriver om festeavgifter som blir mangedoblet over natten. Et eksempel på dette er på Romerike, der avgiften i lengre tid har ligget på 400–500 kroner per år. OVF mener at alt fra 11000 til over 20 000 kroner årlig, avhengig av størrelsen på tomta, er et rimelig vederlag for å sende ut regninger på festeavgift. (Tomtefesterenn r 1/2015)

I Dagbladet 9.september 2015, skriver Line van Gemert, kommunestyrerepresentant Lyngen:

OVF et stort problem for samfunnsutviklingen, bolysten og etableringen av næringsvirksomhet i kommunen. Lyngen Høyre vil derfor jobbe for en lovendring, for å fjerne dette «fortidsgufs»,(min kommentar: dvs Tomtefesteordningen) slik at den enkelte kommune enklere og selv kan videreutvikle eget lokalsamfunn, til det beste for både næringslivet, kirkegjengere og andre.

Vi kan ikke gi OVF skylden for Regjeringens dårlige og mangelfulle håndverk ved lovendringen i 2015, men vi er kjent med at OVF i svært mange tilfeller håndterer reglene svært firkantet. Ofte sendes nye krav på oppregulerte festeavgifter uten forutgående nøytral takst av tomteverdiene. OVF er en gjenganger ved henvendelser til Tomtefesterforbundet. Jeg skjønner godt Ole-Wilhelm Meyers bekymring for fondets omdømme, men er det ikke fondet selv som legger grunnlaget for publikums oppfatning og dom?

Kommentarer til denne saken