Gå til sidens hovedinnhold

Innlandet idrettskrets – ut av startgropa

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Idretten har en sterk posisjon i Norge. For sterk vil mange hevde, med hoderystende referanse til de smått hysteriske tilstander eliteidretten skaper – sommer som vinter. Og medias massive sportsdekning må være kilde til kronisk irritasjon for dem som «synes sport er noe tull».

Også i vår nye region Innlandet har idretten en tetposisjon som arena for opplevelse, aktivitet, læring og fellesskap.

I regionen er det 759 idrettsklubber med til sammen 152.000 (etthundreogfemtitotusen) medlemmer – ganske jevnt fordelt på Hedmark og Oppland. De to idrettskretsene skal bli én fra 01. januar 2020.   

Idretten er mye mer enn tabeller, antall medaljer og heltedyrkelse.

Idretten er en arena som engasjerer og aktiverer bredt og mangfoldig.

Gjennom idrett opplever barn og unge aktivitet, lagspill, sosialisering og fellesskap. Viktige kvaliteter i en tid der individualisering og inaktivitet truer.

Gjennom idretten opplever mennesker tilhørighet – til et lag, til en gruppe, til en klubb. En motgift til utenforskapet.

«Dugnad» ble for noen år tilbake kåret til Norges nasjonalord. Og idrettslagene er kanskje den viktigste av alle dugnadsscener: trenere, vaffelstekere, billettselgere, parkeringsvakter.

Idrettslagene er samlet den arenaen der flest mennesker blir involvert i frivillig arbeid – der de kan gi et bidrag til et levende og aktiverende lokalsamfunn.

Det norske samfunnet er i endring. Vår region er den eneste som ikke opplever kommunesammenslåinger. Men Hedmark og Oppland skal fra 1. januar 2020 samles til ett rike: Innlandet. Idrettskretsene i Hedmark og Oppland er med på denne utviklingen.

Vi har startet en prosess som vil ende med sammenslåing av de to idrettskretsene fra samme dato: 1. januar 2020. Målet for sammenslåingen – for Innlandet idrettskrets – er opplagt: idrett for flere, bedre støtte til de klubber/idrettsråd/særkretser, bedre utnyttelse av ressurser og kompetanse.

I årene fremover skal det bygges en ny identitet: «Vi i Innlandet». Idretten, med sitt medlems- og aktivitetsgrunnlag, vil være en av de viktigste identitetsbyggerne i denne prosessen.

Kommentarer til denne saken