Staten svikter bredbåndsdugnad i Oppland

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger 

Regjeringen har som mål at 90 prosent av innbyggeren skal ha tilbud om høykapasitetsbredbånd, med minst 100 megabit per sekund, innen 2020. En rapport fra Nkom viser at 80 % av norske husstander har tilgang til slik bredbånd i dag. 475.000 husstander, som tilsvarer over en million personer står i dag uten et tilbud om dette. Dårligst er tilbudet i Oppland, Hedmark og Sogn og Fjordane der det bare er seks av ti innbyggere som har dette.

Oppland fylkeskommune, som regionale utviklingsaktører ønsker å bidra til å sikre bedre bredbåndsdekning, med det krever en sterk statlig finansiering for å nå målene våre. Det totale behovet for finansiering for å bygget ut bredbånd i Oppland er nærmest uendelig, og anslås til nærmere 500 mill. kroner. Med det som bakteppe er det uforståelig at Oppland Fylkeskommune ved dagens tildeling av midler fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, Nkom for 2018 blir avspist med 6,4 mill kr til finansiering av utbygging. Dette er vel en halvering fra tildelingen i 2017. Hva skjedde med samferdselsministers Solvik- Olsens fromme ønsker om at alle skal kunne ta del i den digitale infrastrukturen?

Så sent som i starten av januar uttale ministeren at det er i Oppland og Sogn og Fjordane, hvor det digitale «klasseskillet» er størst. Og at det derfor er slik at den statlige støtten skal støtte opp om de områdene hvor behovet er størst. Midlene Nkom fordeler skal derfor brukes til støtte til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. Hvorfor har Oppland ved denne tildelingen fått halvert sin støtte til utbygging, mens Sogn og Fjordane mottar nesten tre ganger så mange statlige bredbåndmidler? Å la det være sagt; Sogn og Fjordane fortjener og trenger hver en krone de kan få! Det er nesten så man mistenker at det kan være en regnefeil i Nkom sin tildeling.

God bredbåndtilgang er like viktig som vann, kloakk, vei og strøm. Oppland har mye spredt bosetting og særlige utfordringer med å sikre alle innbyggere og hele næringslivet tilgang til moderne høyhastighets bredbånd. For eldre kan det handle om velferdsteknologi. For barn og unge er det helt sentralt for daglig skolearbeid. For voksne er det avgjørende i forbindelse med jobb.

Utbygging av bredbånd må skje innenfor et regime hvor vi tar i bruk både offentlige og private krefter. Det er imidlertid et offentlig ansvar å sikre helheten i tilbudet, og da spesielt å sørge for utbygging og drift i områder hvor det kommersielle grunnlaget er svakt. Oppland Fylkeskommune er i ferd med å gjennomføre en bredbåndstrategi, hvor vi i samarbeid med staten, kommunene og utbyggere ønsker å øke utbyggingstakten. Dagens tildeling viser at det nytter ikke å invitere til spleiselag, når staten sjøl stiller med knapper og glansbilder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags