Tenk om alle barn fikk et gratis, sunt og næringsrikt måltid hver dag på skolen.

Hvor mye læring greier du å ta til deg etter en lunsj med rosinboller eller kjeks? Eller kanskje ingen lunsj i det hele tatt.

Kun 59 prosent av alle våre 8.-klassinger spiser lunsj hver dag viser kostholdsundersøkelsen Ungkost3. Det betyr at mange elever går gjennom skoledagen uten mat. Fravær av et næringsrikt måltid gjennom skoledagen går ut over evnen til å ta til seg læring.

På skoler der det er innført skolemat viser erfaring at elevene er roligere og har færre konflikter. Det er mindre mobbing og bedre integrering. Et felles måltid skaper trivsel for elevene, og daglig samtaler rundt bordet med venner og lærere gir trygghet og tilhørighet.

Bygdekvinnelag i hele Norge har i år kartlagt utbredelse av skolemat. Resultatet av disse undersøkelsene viser at det er få skoler som tilbyr et gratis måltid til sine elever.

Skal elevene ha det bra på skolen og være i stand til å motta lærdom må de få nok og næringsrik mat. Det er det mange som ikke får i Norge i dag. Tusenvis av barn kommer på skolen uten matpakke. Da må vi i fellesskap ta ansvar og finne gode løsninger for skolemat.

For oss i Oppland Bygdekvinnelag er det viktig at politikerne er seg sitt ansvar bevisst, og at alle elevene i grunnskolen får et gratis, sunt og næringsrikt skolemåltid daglig. Dette må bli den neste store velferdsreformen i Norge.