Til middag i dag – og i framtida – vil vi i Vestre Toten Bygdekvinnelag ha ren, sunn og trygg norsk mat. Mat som er produsert på små og store gårder, fra flatbygd, fjord og fjell. Jordbruksoppgjøret har avgjørende betydning for om det er dette som kommer på menyen.

Til middag i dag – og i framtida – vil vi ha mat fra innovative bønder som tar i bruk ny teknologi på gården sin. Vi vil ha mat fra bønder som holder gamle teknikker i hevd for å kunne tilby oss unike smaker av lokale mattradisjoner.

Vi vet at maten blir tryggere å spise når den blir produsert på små og store bruk som er spredt over hele landet. Vi vet at maten er bærekraftig produsert når den tar utgangspunkt i lokale og norske ressurser. Det er den maten vi har lyst til å servere. Det er den maten vi har lyst til å nyte!

Vi i Vestre Toten Bygdekvinnelag vil ha et jordbruksoppgjør som gir bønder rammevilkår til å drive framtidsretta og bærekraftig norsk matproduksjon. Slik kan jordbruket bidra til et rikt matmangfold, et vakkert kulturlandskap, styrket beredskap og levende bygder over hele landet. Vi ønsker ren, sunn og trygg norsk mat på middagsbordet, i dag og i framtida.

Vestre Toten Bygdekvinnelag v/styret