Har politikere glemt ulveangrepene?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Stortingsvalget er over, det samme gjelder i hovedsak beitesesongen. Nå lurer vi på om tragedien i sørlige deler av fylket er glemt av de som har sitter med ansvaret. Det sitter mange og venter på svar på sine spørsmål – svar som skulle kommet for lenge siden.

I en kronikk i begynnelsen av september, konkluderte vi med at myndighetene ikke ser ut til å stille seg bak prinsippet om at staten skal dekke de reelle kostnadene beitebrukerne har som skyldes ulveangrepene og manglende forvaltning. Kostnadene ser ut til å overstige 10 millioner kroner, og vi stilte i kronikken spørsmålet: er dette en bærekraftig politikk i et beiteprioritert område?

Det er Høyre og FrP som fortsatt skal ha hånda på rattet. Fordelen med det er at det er de samme partiene som hadde ansvaret for unnfallenheten i vinter, OG som har fått med seg tragedien i de beiteprioriterte områdene på Hadeland og Toten, som også skal ha ansvaret for forvaltningen videre.

Vi ba Klima- og miljøministeren og Landbruks- og matministeren om rask avklaring på:

- Erstatning for tapt tilgang av utmarksbeite.

- Erstatning for tapt utmarksbeitetilskudd.

- Erstatning for tapt tilskudd og administrativt merarbeid i beitelaga.

- Erstatning i besetninger uten tap av dyr eller tap av få dyr.

- Økonomisk bistand til beitebrukere med likviditetsproblem.

Denne avklaringen har ikke kommet. De berørte gardbrukerne sitter ikke på noe stort økonomisk sikkerhetsnett. I tillegg til de store tapene som kom i sommer direkte og indirekte som følge av ulveangrepet, har mange brukt det som skulle vært vinterfôr til beite da sauen ikke kunne gå på utmarksbeite i sommer. Det har vært store menneskelige belastninger.

Vi er nå i en situasjon der mange vurderer framtida i næringa. Videre unnfallenhet vil få store konsekvenser for enkeltmennesker.

Vi minner dere som representerer vårt fylke inn i maktens korridorer (i Regjering og Storting) på denne saken: Hvordan blir dette fulgt opp nå? Hva vil dere gjøre videre for beitenæringa i Oppland, ei næring som sørger for at vi kan omdanne de store utmarksbeiteressursene til menneskemat.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags