Innspill til helse og sosialplan

:Arkivbilde: Furulund

:Arkivbilde: Furulund

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerEr det virkelig nødvendig at det skal gå sa lang tid som til 2020 før nytt helse og omsorgssenter på Biri kan realiseres?

Biri arbeiderlag hadde følgende innspill til helse og sosialplan, se hele høringsuttalelsen under.

Vi begynner å bli virkelig bekymret for første kulepunkt i vårt forslag, som går på byggetiden. Vi leser i avisa at Gjøvik kommune har store kostnader med ekstra liggedøgn på sykehuset, på grunn av at vi ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter. Vi har for få omsorgsplasser totalt i Gjøvik kommune, og da er det liten forståelse for at Furulund alderes- og sykehjem skal stå tomt. Dette burde vært planlagt slik at Furulund alderes- og sykehjem kunne rives med en gang beboerne flyttet ut, og gjenoppbyggingen kunne ha startet mye tidligere. Enten burde vi ventet med å flytte ut beboerne, eller så burde planlegging av nytt sykehjem ha startet tidligere. Hva kan nå gjøres for at denne prosessen går raskest mulig. Det er liten forståelse blant folk for at bygningene står tomme, mens det er skrikende behov for flere plasser i kommunen.

Høringsuttalelse fra Biri arbeiderlag: Helse – og omsorgsplan for Gjøvik kommune

Investeringsplan innen helse- og omsorg sier at beboere i Biri skal flytte ut 2016/2017 og tilbake i 2020. Det er liten forståelse for at beboerne i Biri skal flytte ut i 2016/2017 og først tilbake i 2020. Med dagens kunnskap må det være mulig å flytte pasientene, rive, og bygge på raskere tid enn 3 år.

I helse og omsorgsplanen 2025 står det at man skal utvikle omsorgssenter som en sentral plass i de lokalsamfunn de er en del av. Hva med denne utviklingen i Biri? Videre i denne plan står det at Gjøvik skal ha:

– desentralisert tjenestetilbud.

– økt aktivitetstilbud.

– samspill og partnerskap med nærmiljøet

– tjenester som gjør at innbyggere så lenge som mulig skal kunne bo hjemme.

– miljørettet helsevern.

– demens vennlig samfunn.

– flere heldøgns omsorgsplasser.

Da byggingen skal ta så lang tid, vil dette gå utover Gjøvik sine innbyggere i Biri. Omsorgssenteret vil ikke ha noen sentral plass. Det lokale samspillet mellom senteret og hjemmesykepleien vil ikke være til stede. De som trenger dagsenter plass vil ikke få dette tilbudet på mange år og som ofte er avhengig av det i nuet. Demente som ofte trives best i kjente omgivelser, vil ikke kunne få et tilbud i Biri som kan gjøre at de kan bo lengre hjemme. Rehabilitering, folkehelsearbeid og forebyggende tiltak kan man også stille spørsmål ved, da et senter av betydning for bygda skal være borte i så mange år.

Derfor er det viktig for oss nå at prosessen går raskest mulig i Biri og Snertingdal da dette er prosesser som påvirker hverandre.

32 plasser på Biri bør derfor etableres snarlig. Dette bør være 16 sykehjemsplasser og 16 heldøgns bemannet omsorgsboliger.

Videre bør det gjøres en helhetlig vurdering av hvilke boliger som skal ligge på Sigstad plassen. Hvor det i dag er omsorgsboliger og ungdomsboliger. Her kan bekken legges i rør og fylles igjen og åpne for økt bygging av omsorgsboliger. Viktig å tenke helhetlig og framover. Videre å tenke økonomisk. Gjør man flere ting samtidig vil dette innebære effektivitet i forhold til tid og kostnader. Vi bør passe på å investere nå som renta er historisk lav.

Forslag: Byggingen av nytt omsorgssenter på Biri framskyndes, slik at beboerne kan flyttes tilbake så raskt som mulig, minimum et år tidligere enn planlagt. 32 plasser gjøres om til følgende: 16 sykehjemsplasser og 16 heldøgns bemannet omsorgsboliger. Det lages en helhetlig plan for området rundt omsorgssenteret som innbefatter Sigstadplassen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags