Partiet Rødt driver bevisst feilinformasjon om Aleris

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Meninger 

Aleris Omsorg Norge leverer bo- og omsorgstjenester til en rekke kommuner over hele Norge. Kommunene vi samarbeider med har heldigvis langt bedre innsikt i vår virksomhet enn partiet Rødt viser i sitt innlegg i Oppland Arbeiderblad 13. februar.

Mick Hall i partiet Rødt serverer her en rekke uriktige fakta om Aleris. Dette er feil fakta Aleris har tilbakevist og orientert om i offentlige kanaler utallige ganger over flere år. Korrekt informasjon er lett tilgjengelig på internett, i mediearkiver og i våre åpne regnskaper, dersom Rødt hadde gjort et forsøk på å undersøke fakta – eller redaksjonen i Oppland Arbeiderblad hadde ettergått informasjonen.

Vi gjentar nok en gang:·

Aleris skatter til Norge. Alle virksomhetene til Aleris i Norge er registrert i Norge, og skatter til Norge. Aleris er opptatt av å være et etisk foretak med sunne verdier, noe som er en forutsetning for vår verdiskaping. Aleris er opptatt av å forvalte offentlige og private midler på en bærekraftig og god måte til beste for samfunnet og brukere.

· Aleris er ikke i skatteparadis. Aleris er siden 2010 eid av Investor AB, et svensk foretak med hundre års tradisjon og som er registrert på den svenske børsen.

· Aleris har ikke en komplisert selskapsstruktur. Vi har en oversiktlig selskapsstruktur, og våre regnskaper er åpne – for den som gjør et forsøk på å undersøke.

· Alle private selskaper tar ikke ut utbytte. Siden etableringen av Aleris er det ikke tatt ut utbytte fra noen av selskapene. Alt overskudd benyttes til å videreutvikle og styrke tjenestene.

Aleris ønsker debatt rundt vår virksomhet velkommen. Men det er sterkt bekymringsfullt dersom politikere skal rette kritikk mot enkeltaktører på feil faktagrunnlag, uten engang å prøve å søke korrekt informasjon. Et politisk parti som unnlater å sjekke fakta og sprer feilinformasjon, villeder bevisst kommuner og velgere. Systematisk og bevisst spredning av uriktig fakta over tid kan i verste fall bidra til at viktige politiske beslutninger blir tatt på feil grunnlag. Politiske partier og norske medier forvalter her et svært viktig ansvar når det gjelder å formidle rett informasjon til det norske folk.

Vi forventer at både Rødt og andre politiske partier, og Oppland Arbeiderblad og andre redaksjoner undersøker fakta grundigere fremover. Det er også svært enkelt å kontakte oss for en faktasjekk når Aleris trekkes frem som navngitt enkeltaktør i avisen av eksterne skribenter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags