Når regjeringen åpner 24. konsesjonsrunde er det med påskudd om å sikre norske arbeidsplasser og penger i statskassa. Om oljeselskapene i det hele tatt finner olje, er det høyst usikkert om det er lønnsomt å pumpe den opp.

Den profilerte oljeanalytikeren Thina Saltvedt spår at oljeetterspørselen vil reduseres kraftig fram mot 2030 og at dagens lave oljepris er den nye normalen. De viktigste årsakene til dette er klimatilpasninger, at fornybar energi blir billigere og framveksten av ny teknologi som elbiler og 3D-printere. Dersom hun får rett, spøker det for mange felt på norsk sokkel. Da blir det norske skattebetalere som sitter igjen med regninga.

Oljeselskapene har særdeles gunstige skatteordninger. Kanskje den mest gunstige av de er Leterefusjonsordningen, som sikrer at aktører som leter etter olje kan få dekket 78 prosent av sine utgifter inntil de kommer i skatteposisjon. Dette har medført at en rekke oljeselskaper, både norske og utenlandske, har fått utbetalt milliarder i leterefusjon, men aldri betalt en krone i skatt. Å åpne for mer oljeleting nå er gambling, både med klima og skattebetalernes penger.

Regjeringen snakker varmt om det grønne skiftet, men så lenge de store pengene går til oljenæringa vil det være vanskelig for nye næringer å vokse fram. I stedet bør Regjeringen fjerne oljesubsidiene og heller bruke pengene på det vi skal leve av etter olja.

Så hva skal vi leve av etter olja? Her er det ikke snakk om bare én næring, men mange. Vi har gode forutsetninger innen fornybar energiproduksjon, der kan offshore-kompetansen brukes på en storstilt satsing på havvind. Andre eksempler er bioteknologi og nanoteknologi, samt mer tradisjonelle næringer som metallindustri, landbruk og havbruk. Nå må Regjeringen slutte å bare snakke om hva vi skal leve av etter olja og begynne å gjøre holdning til handling.