Vi trenger en avklaring om Valdresbanen

ATTRAKSJON: - Vi har ventet på en endelig avklaring rundt Valdresbanen i rundt 30 år. Nå er tiden moden for en avklaring om hva som skjer med den framover, skriver Ola Tore Dokken.

ATTRAKSJON: - Vi har ventet på en endelig avklaring rundt Valdresbanen i rundt 30 år. Nå er tiden moden for en avklaring om hva som skjer med den framover, skriver Ola Tore Dokken. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerVi ønsker oss en levende og pulserende landsby. En landsby med yrende folkeliv, spennende butikker og sentrumsnære boliger. Vi ønsker oss en landsby der gjennomgangstrafikken stopper og hytteturistene bruker som handelssted i stedet for Gran, Hov eller andre steder man passerer på tur til hytta i våre områder. Vi skal ha en landsby med gode møteplasser for alle aldersgrupper, grønne lunger og områder hvor barn og ungdom har områder for lek og aktivitet.

Skal vi lykkes med å utvikle Dokka til en levende landsbyen må vi ha en helhetlig plan. Senterpartiet vil starte opp en reguleringsplan for Dokka sentrum til høsten. Det området i Dokka med størst potensiale for utvikling er på og rundt stasjonsområdet. Hvilke mulighet vi har for å utvikle et levende sentrum avhenger av hvilken bruksdefinisjon Valdresbanen skal ha fremover. Nå er Valdresbanen  beredskapsbane, noe som setter klare begrensninger for hvordan området rundt kan brukes. Vi har ventet på en endelig avklaring rundt Valdresbanen i rundt 30 år. Nå er tiden moden for en avklaring om hva som skjer med den framover.

Om man tar med hele Valdres og Land er trafikkgrunnlaget cirka 30.000 innbyggere. Det utelukker persontrafikk. Eksportnæringen ønsker fleksibel transport fra dør til dør. Alternativet for bil er ikke tog, det er å flytte produksjonen nærmere markedet. Sagtømmeret kjøres til sagbruk i regionen som ikke ligger langs jernbanen. Da gjenstår massevirket. Konsekvensen av en investering på Valdresbanen er at massevirket transporteres så raskt som mulig ut av regionen. Om det er politisk vilje i Stortinget på å bruke store summer på massevirke fra Landområdet så bør ikke den brukes på å ruste opp Valdresbanen, men på å bygge opp bioindustri i regionen. Vi trenger ikke å bli en mer effektiv råvareleverandør, vi trenger lokale arbeidsplasser og økt lokal verdiskaping.

Ideen om å utvikle traseen som sykkel- og tursti er lansert. Sett under ett er det noen få i Europa som kan gå på ski, mens alle kan sykle. Potensialet for å skape turisme rundt sykling er derfor enormt. En sykkeltrase fra Eina til Fagernes kan kobles på Melkeveien fra Vinstra til Gol. Da åpner muligheten seg for å sykle opp Hallingdal og ta Rallarvegen over til Flåm. Dette kan bli en attraksjon med internasjonalt fokus. Ser man til Sverige så trekker noen av traseene over 100.000 besøkende i løpet av en sesong. En sykkeltur fra Eina til Fagernes vil for de flest turister deles opp i to-tre etapper med diverse stopp langs ruta. Det vil være behov for matservering og overnatting i nærheten av traseen. Dette åpner muligheten for å ta vare på mye av bygningene langs Valdresbanen. Sykkeltrase betyr nødvendigvis heller ikke at man skal rive opp all skinnegangen, men beholde noe for dresinkjøring som en ekstra attraksjon.

På Dokka har vi flotte turstier rett ut fra sentrum. Vi har mulighet for spennende avstikkere med sykkel både på Veståsen og inn mot Langsua. Med en sykkeltrase får vi en gjennomfartsåre i et levende sentrum med aktivitetsområder, spennende butikker og et åpent museum. Kanskje er det så spennende at turistene overnatter en natt eller to ekstra på campingen til n'Kristian. Dagens turister er miljøbevisste, de søker ekte opplevelse og de kan sykle! Vi har muligheten for å utvikle en levende og pulserende landsby både for innbyggere og besøkende!

Dette skjer ikke over natta. Med vi ønsker en utvikling av sentrum. Vi ønsker næringsutvikling hvor det skapes lokale arbeidsplasser, sentrumsnære boliger, handel og aktivitet. Mulighetene ligger rett foran oss. Det vi trenger er en avklaring fra Bane NOR og Samferdselsminister Jon Georg Dale om hvilke kort vi har å spille med. Jeg ønsker et endelig svar på om man vil ha jernbanedrift på Valdresbanen eller om man vil legge den ned. Vi har ikke tid til å vente nye 30 år på en avklaring.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags