Norge er ikke forpliktet. Svar til statssekretær Lunde

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KommentarMedlem FNR Svar til statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima – og miljødepartementet (KLMD). I ditt tilsvar til meg i Oppland Arbeiderblad 17. mars med overskriften «Plikt til å ta vare på ulven», referer du fra en dom i Borgarting lagmannsrett 16. januar 2008 hvor du skriver. «Hovedtemaet i lagmannsrettens dom var hvorvidt Norge er forpliktet etter Bernkonvensjonen til å bygge opp en egen levedyktig bestand av ulv i Norge. Retten kom fram til at det er Norge ikke. Retten understreker imidlertid at Norge etter konvensjonen må ta sin del av ansvaret for den sørskandinaviske ulvebestanden». Her har altså Borgarting lagmannsrett den 16. januar i 2008 kommet fram til samme konklusjon som Oslo namsrett kom fram til 16. februar i 2001, at Norge i henhold til Bernkonvensjonen ikke er forpliktet til å bygge opp en levedyktig bestand av ulv.

Nå håper jeg KLMD og andre rovdyrverneorganisasjoner slutter å bruke Bernkonvensjonen som sannhetsvitne i sin higen etter å fylle våre beitemarker med massemordere som i mange år har truet noen av landets viktige tradisjonelle næringer, og som har resultert i at mange har måttet oppgi sitt næringsgrunnlag. Jeg håper at dere nå ser helt bort fra Bernkonvensjonens rolle i Norsk ulveforvaltning, og heller konsentrere dere om hva FNs menneskerettskonvensjon sier i denne forbindelsen.

Jeg begriper ikke på hvilke grunnlag lagmannsretten har kommet fram til at Norge etter Bernkonvensjonen må ta sin del av ansvaret for den sørskandinaviske ulvebestanden etter at de har stadfestet at Norge ikke er er forpliktet til å bygge opp en levedyktig bestand? Og man kan da ikke ha noe ansvar for etterkommere av ei østeuropeisk ulvestamme som ble ulovlig snikutsatt her fra mitt på 1970-tallet og fram til årtusenskiftet. Hvorfor reagerte ikke det norske rettsapparatet den gang etter alle innspillene myndighetene mottok om ulovlig utsetting? Eller var dette en villet politikk som ble støttet av dem som styrte landet den gang det av uforståelige grunner plutselig begynte å dukke opp halvtamme ulver på forskjellige steder i våre inn-og utmarker? I så fall er de medansvarlige for en av de verste miljøkriminelle handlinger mot Norge i nyere tid?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags