Ny Mjøsbru - fra resultatet av en politisk beslutning til en om mulig enda verre variant

MJØSBRUA: – Det har vært møtevirksomhet om saken mellom Gjøvik kommunes administrasjon og Nye Veier i november 2018, men dette ble ikke journalført før juli 2019, påstår artikkelforfatteren.

MJØSBRUA: – Det har vært møtevirksomhet om saken mellom Gjøvik kommunes administrasjon og Nye Veier i november 2018, men dette ble ikke journalført før juli 2019, påstår artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

Leserbrev
I 2014 ble den antatt beste løsningen vedrørende ny Mjøsbru nord for eksisterende bru valgt bort av Gjøvik kommunestyre; en avkortet reisetid på 40 – 50 sekunder på strekningen Hamar – Gjøvik ble vurdert viktigere enn å bevare Fjordheim galleri og ha en fortsatt trivelig tilværelse for de som bor i området.
Dette var på ingen måte et syn som ble delt av alle «nord for Bråstadbrua», men over tid hadde mesteparten av de nevnte beboere etter beste evne vendt seg til tanken.
Så, 05.05.2019, smalt «bomba»; i HA stod å lese at Nye Veier ønsket å flytte bruanløpet på vestsiden til Skulhusodden, som ligger enda litt lenger sør. I følge Moshagen i Nye Veier ville gevinsten være «Kortere bru», «Fjordheim kan bevares» og «Økt nytte og fordel for Gjøvik-sida».
Da det beste alternativet ble «skrotet» i 2014 medførte beslutningen om å flytte brua sørover en merkostnad på ca. 300 millioner, og det beløpet er vel ikke mindre nå. Dette alternativet ble i 2015 flyttet enda 80 meter lenger sør i Ringsaker, og grunnen var bevaring av gravrøyser. Vet ikke hva det kostet, men tviler på om det medførte en enorm gevinst.
Argumentene for flytting sørover er syltynne; kortere bru med annen vinkling inn mot land medfører enorme konsekvenser for landskapet, det forsvinner nærmere 50 dekar dyrket mark, samt at mange eiendommer blir direkte «tilintetgjort». I tillegg blir mange andre eiendommer sterkt berørt; i praksis blir ei trivelig grend fullstendig rasert.
Alternativet på Skulhusodden vil i praksis også ødelegge badeplassen på gamle Biri Bruk. Dette er etter tidligere ødeleggelser av strender og badeplasser langs Mjøsa i dette området den eneste plassen som er igjen av de opprinnelige strendene mellom Redalen og Biri, og med en firefelts bru som nærmeste «nabo» vil nok ikke trivsel være det denne strandeiendommen blir mest kjent for i fremtiden.
Det må sies at ekstrakostnader for å bevare landskap og lokalmiljø, ivareta menneskers hverdagsliv og ta vare på kulturminner ikke bare skal brukes i Ringsaker; Gjøvik kommune har «gitt» så mye i denne saken nå at noen ekstra millioner må brukes på vestsiden også.
Bevaring av Fjordheim hadde til de grader vært mulig i 2014, men eieren av stedet, Gjøvik kommune, anså nytteverdien av innsparte sekunder til Hamar som mer verdifull enn «noen gamle bygninger» på Fjordheim.
Økt nytte og fordel for Gjøvik-sida er jo bare enda en patetisk slutning i lys av nevnte besparelse; har i denne forbindelse hørt et regnestykke på innspart tid opp mot antall kjøretøyer i døgnet. Til det er å si at man kan regne og få til store tall med mangt og mye, men det må være rom for å stikke fingeren i jorda og spørre seg om nytteverdien i praksis!
Over til prosessen rundt mulig flytting av bruanløpet til Skulhusodden. Det har vært møtevirksomhet om saken mellom Gjøvik kommunes administrasjon og Nye Veier i november 2018, men dette ble ikke journalført før juli 2019. For mange politikere i Gjøvik var saken ukjent frem til forrige måned, mens det visstnok skal være kjent for en «engere krets» i det lokale Ap. Det er virkelig grunn til å spørre seg hva dette er; er det bevisst trenering fra enkeltpersoner i kommunens administrasjon, og i tillegg en posisjonering og forsøk på «hestehandel» fra enkelte politikere?

Dette er en svært alvorlig sak, og enkeltpersoner i Gjøvik kommunes administrasjon og/eller kommunens valgte politikere skal ikke innta en rolle med hensikt å trenere noe som er så avgjørende for det videre livet for en del av kommunens innbyggere! For ordens skyld skal de selvfølgelig ikke være aktive i en prosess som går ut på å trenere andre saker heller; ved slike avsløringer må det få konsekvenser for de involverte.
Avslutningsvis oppfordrer jeg lokale politikere som skal være med på en eventuell «omkamp» om ilandføringen av ny Mjøsbru om å orientere seg grundig om de konsekvenser dette vil kunne få for hele området Skulhusodden – Skulhus, og at det velges en løsning som ikke berører landskap og mennesker i området mer enn strengt nødvendig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags