Alarmerende funn om studenter

SOLSKINNSSAMFUNN: –Dette er kanskje et resultat av dagen «vellykkethets samfunn» hvor alle solskinnsdagene postes på sosiale medier, men svært sjelden de mørke og tunge dagene, skriver artikkelforfatteren.

SOLSKINNSSAMFUNN: –Dette er kanskje et resultat av dagen «vellykkethets samfunn» hvor alle solskinnsdagene postes på sosiale medier, men svært sjelden de mørke og tunge dagene, skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerHva kan vi gjøre for at studentene våre skal trives og ha det bra på Gjøvik som universitetsby?

Hver fjerde studenter på universitet og høgskoler sier de at de er ensomme. Økningen i rapporterte psykiske plager hos studentene har en markant økning fra 2010 til 2018. Dette kommer fram av SHOT 2018, studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble gjennom ført ved flere av landets høgskoler og universitet, innbefattet NTNU Gjøvik.

Dette er sammenfallende funn med Ungdata studien som gjennomføres blant ungdommer i Norge hvert år. I underkant av 6 prosent av ungdommene i en studie basert på tall fra Ungdata studien rapporterte at de slet psykisk. Som andre studier viser den videre at jenter sliter mer enn gutter med både angst og depresjon. Slik er det også blant studentene, men her rapportere over hver fjerde det som kan karakteriseres som alvorlige psykiske plager. Dette er alarmerende funn – vanskelige tanker og følelser kan manifestere seg til mer alvorlige psykiske lidelser seinere i livet. Faren for at de ikke mestrer skole/universitet eller arbeidsliv blir større og de står i fare for å komme skjevt inn i voksenlivet. Hva som er grunnen til økningen av psykiske plager kommer ikke fram i noen av studiene. Men i studentstudien kommer det fram at studentene er perfeksjonistiske, at de stiller høye krav til seg selv, at de ikke vil skuffe foreldrene og noen sier at bare de beste karakterene er godt nok. De unge studentene er mest perfeksjonistiske. Dette er kanskje et resultat av dagens «vellykkethets samfunn» hvor alle solskinnsdagene postes på sosiale medier, men svært sjelden de mørke og tunge dagene.

Ungdom som sliter psykisk, basert på data fra Ungdata studien, i mindre grad oppsøker noen å snakke med enn ungdom som ikke sliter med psykiske plager. Det samme gjelder studentene – kun 15 prosent har oppsøkt hjelp for sine psykiske plager. Det betyr at 6 av 10 ikke har søkt hjelp for sine plager. Og færre menn enn kvinner søker hjelp. Ungdata studien viste også at ungdommene vegret seg for å snakke med venner, foreldre eller andre voksne om sine psykiske plager. Vi kan forvente at dette er noe de drar med seg inn i studentlivet og slik ikke oppsøker hjelp. For «du vil jo ikke innrømme at du er en taper» som Tor Einar 21 år sa. Slik unngår ungdommene sannheten og pynter litt på sannheten overfor foreldre og venner.

NTNU gjør mye for studentene sine ved oppstart med fadderuka og fadderprogrammet. Men vi har vel alle et ansvar. Så hva gjør vi? Det første er vel at vi alle bør bry oss om de som er rundt oss. Gjøvik har mange tilreisende studenter både fra inn- og utland. Samtidig har vi mange fra vårt eget distrikt. Det første er kanskje å snakke med studenten du sitter ved siden av i forelesningssalen, eller leier ut hybel til. Kanskje kan du være den som er døråpner slik at de som trenger det får hjelp? Universitetet har i studentsamskipnaden ulike hjelpetjenester – men de må jo få tak i studentene og da må de få vite om dem. Kanskje du kan være den støtten studenten trenger for å tørre å oppsøke hjelp eller snakke om sine plager. Ikke minst – Lytt til vennen din!

Førsteamanuensis og helsesøster Øyfrid Larsen Moen, Institutt for Helsevitenskap NTNU i Gjøvik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags