FN ønsker fokus på grønn økonomi og bærekraftig utvikling, og NTNU vil være bidragsyter. Jordas framtid og samfunnet slik vi kjenner det, er avhengig av at vi tar grep for å tilrettelegge for bærekraftig utvikling. Men hvordan gjennomfører vi det i praksis?

En stor utfordring med å skape bærekraftig utvikling, er å ha evnen til å se det store bildet. Jorda er sårbar, og vi kan fort risikere at et velment grep for grønnere utvikling i realiteten fører til mer CO₂-utslipp! På NTNU jobber vi med å utvikle simuleringsmodeller som kan hjelpe oss med å se helheten ved tiltakene vi vil gjøre.

Simuleringsmodellene har vi prøvd ut i praksis. På oppdrag fra FN har jeg sammen med en gruppe forskere fra Millennium Institute vært med på å arrangere workshops for myndigheter og beslutningstakere i ulike land i Sør-Amerika, som Peru og Uruguay. Disse har et felles ønske om å finne løsninger for en grønnere utvikling i landet.

På workshopene hjalp vi deltakerne med å analysere ideer og scenarioer. I Uruguay ønsker myndighetene for eksempel å produsere mer kjøtt på en bærekraftig måte. Før vi kan gå for bestemte løsninger eller tiltak må vi imidlertid se på alle mulige konsekvenser. Her hjelper simuleringen oss. Vil omlegging til mer kjøttproduksjon ha effekt på andre områder i landet, på tross av anstrengelser for å produsere bærekraftig? Hva vil det for eksempel bety for transport? Mer transport av kjøtt betyr mer CO₂-utslipp. Flere kyr produserer mer metan. Er det egentlig grønt når det kommer til stykket?

I praksis er det mange hensyn å ta, og ikke alle er synlige ved første øyekast. Poenget er å ha et overordnet syn på alle prosessene som griper inn i hverandre. Det er krevende å se langtidseffektene av tiltak vi setter inn.

Hva betyr det egentlig for et land å satse på grønne løsninger? For å ta et annet eksempel: Hva om Uruguay ønsker økt turisme for å bedre landets økonomi. Men turister er ikke miljøvennlige. Kan det være lurt å ha i tankene at vi bør satse ekstra på de grønne turistene, og bygge opp under bærekraftig turisme?

Som du skjønner er det ikke en enkel prosess å komme fram til de gode, bærekraftige løsningene for et lands strategi og utvikling. Her er simuleringsmodeller helt nødvendig. I workshopene synliggjør vi årsakssammenhengene ved hjelp av modellene. Vi setter alle de ulike variablene inn i et system som kan beregne matematisk hva effekten av tiltaket vil ha å si på grønn utvikling og økonomi.

Modeller kan ikke forutse framtida, men de er nyttige for å forstå effekten av hva vi gjør i dag. De setter utfordringene inn i et større system, og dette perspektivet gjør det mulig å ta hensyn til både økonomi, miljø og samfunn. Det handler om hjelp til å forstå de langsiktige konsekvensene, og hvordan vi tar beslutninger når vi tenker bærekraft.

Workshopene er et første skritt. I neste omgang vil vi invitere myndigheter og beslutningstakere i ulike land hit til NTNU i Gjøvik for å kurse dem i verktøyene vi utvikler. Målet er at modellene vi lager skal bidra til godt gjennomtenkte og bærekraftige tiltak som faktisk blir satt ut i praksis.