Gå til sidens hovedinnhold

Bygg for en bærekraftig framtid

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Byggsektoren representerer ifølge FNs klimapanel omlag 40 prosent av de samlede klimagassutslippene i verden. Materialtekniske løsninger på basis av innlandsskogbruket kan bidra til vesentlige utslippsreduksjoner og i fremtiden kan boliger fungere som karbonlagre. For å oppnå utslippsreduksjoner som monner, kreves det industriell løfteevne i byggebransje og industri som sikrer at de klimavennlig løsningene blir lønnsomme å ta i bruk.

Fra munnhell til handling

I det offentlige ordskiftet pekes det ofte på at det grønne skiftet gir store muligheter for Innlandssamfunnet. Skal vi realisere disse ambisjonene kreves det mer enn tilgang til råstoff: Primærskogbruket gir i seg selv få arbeidsplasser, og råstoffet er etterspurt i andre land. En stadig økende andel av råstoffet i norske skoger eksporteres i dag til industri i andre land, og importen av byggevarer har økt sterkt gjennom 2000-tallet.

Varder på vei mot en grønn næringsutvikling

På konferansen Fremtidens trebyggeri samles ledende utviklingsmiljøer for å identifisere utviklingsmulighetene i Europeisk og skandinavisk trebyggeri. I EU er det finansiert en rekke, større utviklingsprosjekter for å utvikle klimavennlige byggløsninger, og tas disse løsningene i bruk kan fremtidens boliger bidra til å binde store mengder karbon i byggets levetid.

Innlandet representerer kjerneområdet for treindustrien i Norge, og bedriftene investerer tungt i nye, klimavennlige løsninger. Utviklingen av Mjøstårnet og ny fabrikk ved Skjerven industripark viser at industrien i Innlandet har kapasitet og evne til svare på utfordringene.

Tettere samhandling mellom industri og bygg

Klimautfordringene krever at omstillingstakten øker, og at klimavennlige løsninger tas i bruk i brede markedssegmenter. For å bidra til å løse klimautfordringene kreves det et utviklings- og forskningsløfte for å løse unike industrielle utfordringer knyttet til klimavennlig byggeri. Kostnadene ved å ta i bruk løsningene må reduseres, og teknologien må tilpasses byggebransjens mangesidige behov.

Regional satsing, nasjonal posisjon

Det finnes sterke utviklingsmiljøer innenfor bærekraftig arkitektur og trebaserte konstruksjonsløsninger i Norge, men disse miljøene har til nå vært koblet løst til de sentrale industri- og byggeaktørene som kan ta løsningene ut i markedet.

For å ta i bruk de mest avanserte industriløsningene i treindustrien, kreves det også dedikerte forskningsmiljøer som har ressurser til å følge industriens utviklingsprosesser. Biobasert råstoff stiller egne krav til produksjonsprosessene, og leveranser til byggebransjen har tradisjonelt krevd stor grad av tilpasning, som gir små produksjonsserier for industrien.

Etableringen av Norwegian Wood Cluster er et grep for å sikre tettere samhandling mellom treindustrien i hele regionen og kompetansemiljøene i NTNU-Gjøvik og Sintef Raufoss Manufacturing. Sammen kan disse miljøene gi et bidrag til det nasjonale innovasjonssystemet for klimavennlig byggeri.

Kommentarer til denne saken