Gå til sidens hovedinnhold

Digitale byggeprosjekter

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi trenger sivilingeniører innen digitale byggeprosesser.

Hele bygg- og anleggsnæringen står nå midt i en rask og omveltende teknologisk utvikling. Digitalisering vil radikalt endre måten vi jobber og samhandler på. Digital kunnskap er identifisert som den største utfordringen for bransjen i årene framover og digital kompetanse vil bli etterspurt. Hvordan skal vi møte dette behovet?

Til høsten starter vi et nytt studietilbud ved NTNU i Gjøvik: et toårig master- og sivilingeniørstudium i bygg- og miljøteknikk med studieretning «Digitale byggeprosesser» (ntnu.no/studier/mibygg). Masteren, som hittil kun har vært tilbudt i Trondheim, utdanner ingeniører som bygger og drifter systemer som får samfunnet til å fungere: veier, broer, forsyning av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann, energiforsyning, tilrettelegging for boligbygging og utvikling av bymiljø.

Vi har imidlertid lenge sett at digitalisering på dette området ikke bare er et behov, det blir også et krav. For at digitaliseringen av byggeprosessen fra A til Å skal gå sømløst, trenger vi mennesker som har evnen til å se alle delene av prosjektet i sammenheng med hverandre. Vi trenger innovative ingeniører med en kompetanse som sikrer helhetlige digitale løsninger og effektiv informasjonsflyt gjennom hele prosjektets livssyklus. Denne kompetansen vil vi på NTNU i Gjøvik bidra til å utvikle!

Gode digitale systemer som gir bedre koordinering vil spare samfunnet for store ressurser.

Et byggeprosjekt krever innsats fra eksperter på ulike felt, fra prosjekteringsfasen, gjennom selve byggeperioden, men også etter at bygget er tatt i bruk, i drift- og vedlikeholdsfasen. Nå er ikke digitalisering i byggebransjen noe nytt, mange systemleverandører har gjort mye, og det er laget en rekke gode standarder. Utfordringene er å få løsningene til å spille sammen. Mulighetene for digitalisering er enorme, og forbedringspotensialet er stort, ikke minst for å skape bedre samhandling mellom ekspertene som er involvert.

Fordelene ved å digitalisere er udiskutable. Når krevende, manuelle prosesser automatiseres og digitaliseres, reduserer vi rom for feil. Menneskelige feil skjer dessverre stadig vekk, og kostnadene ved å rette dem opp igjen underveis i byggeprosessen er store. Det er en stor fordel å oppdage feilene under prosjekteringen, fremfor å måtte rette dem opp igjen underveis. Med gode digitale rutiner er dette mulig.

Det har tradisjonelt vært prosjekteringsfasen som har fått hovedfokus når det kommer til digitalisering hittil. Nå ser vi at også byggefasen er på vei til å digitaliseres, det gjelder ikke minst bestilling og levering av varer og logistikken rundt dette, og det å få produsenter tidlig på banen. Når bygget eller anlegget står ferdig er det en stor fordel for brukerne å ha gode, digitale oversikter over prosjektet for å kunne si noe om levetid og vedlikeholdsbehov, og for å kunne gjøre gode energi- og klimaanalyser.

Fagmiljøet vårt på Gjøvik har i en årrekke spesialisert seg innen digitale verktøy, blant annet gjennom BIM (bygningsinformasjonsmodellering), GIS (geografiske informasjonssystemer) og geomatikk. Sivilingeniørene vi skal utdanne på Gjøvik blir spesialisert innen digitalisering av prosesser og bruk av digital teknologi for bruk i både bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Studentene vil lære å se helheten i byggeprosessen og hvordan den kan effektiviseres med digitale verktøy og systemer. Vi er ikke i tvil om at folk med nettopp denne kompetansen vil spille en sentral rolle i det digitale skiftet som byggenæringen nå står overfor.

Kommentarer til denne saken