Så viktig er NRK

Sommerlig stemning: Dan Børge Akerø i front sammen med en rekke aktuelle TV-profiler - fotografert etter høstpresentasjonen på NRK.

Sommerlig stemning: Dan Børge Akerø i front sammen med en rekke aktuelle TV-profiler - fotografert etter høstpresentasjonen på NRK. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.NRK er så viktig for det norske demokratiet at Norsk rikskringkasting på linje med andre allmennkringkastere i land som samarbeider med Europarådet og EU, er gitt et spesielt vern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Hensikten er å sikre ytringsfrihet og demokratiutvikling. Allmennkringkasting er altså etablert som et velferds- og samfunnsgode.

I et slikt perspektiv må en også vurdere utspillet fra topplederne i de største kommersielle medieselskapene onsdag 15. august. Ifølge Dagens Næringsliv uttaler konsernsjefen i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal, konsernsjefen i Polaris Media, Per Axel Koch, Amedias konsernsjef Are Stokstad, konsernsjef Dag Sørsdal i Aller samt de administrerende direktørene Kristin Skogen Lund i NHO og Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening følgende:«NRK er iferd med å bli en alvorlig trussel.»

«Danmark, Sverige og Finland har forstått at statskringkasterne må tøyles for ikke å ødelegge for de private mediebedriftene »

Uttalelsen fra disse topplederne blir spesiell med tanke på det vernet som allmennkringkastingen er gitt.

10. april i år leverte Medietilsynet en 190 siders rapport med tittelen «NRKs bidrag til mediemangfoldet. En analyse av NRKs bidrag til innholds- og bruksmangfoldet, NRKs samarbeid med andre medieaktører og konkurransemessige virkninger av NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett». I en av sine hovedkonklusjoner i rapporten slo Medietilsynet fast at NRK bidrar positivt til mediemangfoldet gjennom å oppfylle sitt allmennkringkastings-oppdrag. Anerkjente norske medieforskere fant ikke grunnlag for å kritisere NRK. Bakgrunnen for Medietilsynets rapport er bestillingen fra daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland som i. oktober 2017 ba Medietilsynet legge frem et faktagrunnlag. Hun begrunnet bestillingen slik: «Vi må vite hvordan NRKs gratistilbud (min uthevelse) påvirker de andre medienes mulighet til å selge digitale abonnement og sikre gode forretningsmodeller».

Debatten der NRKs rolle og funksjon er sentral, har de siste årene vært drevet frem av kommersielle medieaktører. Ifølge rapporten fra Medietilsynet er de største kommersielle medievirksomhetene i Norge, i likhet med  flere andre land, eid av utenlandske aktører. De har bevisst arbeidet for å styrke sin posisjon på bekostning av NRK. Norske medier har formidlet disse utspillene som om de er særnorske. Men de er ikke det. Bak utspillene også mot NRK, står det en samkjørt, europeisk kampanje der retorikken er presis den samme både i Finland, Tyskland, Danmark, Hellas og Nederland. I Sveits har allmennkringkasterens rolle vært tema i en folkeavstemning. Over 70 prosent av sveitserne stemte for å ivareta allmennkringkastingen. Men det passer ikke medieselskapene å fortelle dette. Danmark Radios tidligere nyhetsdirektør Ulrik Haagerup stemplet derfor kampanjen mot allmennkringkasterne som falsk. Også i Norge er kampanjen ideologisk og basert på liberalistisk markedspolitikk der NRKs rolle skal reduseres til fordel for private selskap og internasjonale investorer. De er for lengst inne som eiere av norske mediebedrifter.

Mediene er dermed blitt en ideologisk kampplass mellom konservative markedsliberalister som mener at markedet kan styre alt, og de som forsvarer de statlige allmennkringkasterne.

Ingen av de statlige allmennkringkasterne har som mål at de skal skape overskudd. De skal være et felles gode med et bredt og allsidig programtilbud. Men Høyre/FrP-regjeringen har som mål, ifølge Aftenposten 8. april 2017, å begrense NRKs mulighet «til å svekke frie institusjoners aktivitetsgrunnlag».

Uttalelsen fra konsernsjefene i Schibsted, Polaris Media, Amedia og Aller samt de administrerende direktørene i NHO og Mediebedriftenes Landsforening kan lett oppfattes som et ledd i denne målrettede virksomheten.

NRK er ingen trussel, men en kringkasting som ikke er styrt av kommersielle interesser. Derfor er Norsk rikskringkasting et velferds- og samfunnsgode som fellesskapet nyter godt av.

Derfor er også denne allmennkringkasteren gitt et spesielt vern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Steinar Larssen

cand. polit, cand.philol,

master i spesialpedagogikk

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken