Er krisen over, for alle?

LITE MAT: – Vi vet at det fortsatt vil være noen som av forskjellige årsaker ikke har klart å skaffe nok fôr til vinteren, skriver artikkelforfatterne.

LITE MAT: – Vi vet at det fortsatt vil være noen som av forskjellige årsaker ikke har klart å skaffe nok fôr til vinteren, skriver artikkelforfatterne. Foto:

Av
DEL

MeningerEtter en sommer og vekstsesong preget av tørke og til dels krisestemning blant mange gardbrukere, er det nå tid for å tenke fremover. Oppland Bondelag, Oppland bonde- og småbrukerlag og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet ser behovet for å holde oppe fokuset på den enkelte gardbrukeren gjennom vinteren og våren.

Hele landbruksnæringen viste i sommer og høst handlekraft og evner til å finne løsninger i forhold til å møte en ny vintersesong med nok fôr til dyra. Stor møtevirksomhet i hele fylket med fokus på grovfôrmangel og alternative fôr-løsninger og stort oppmøte ved alle disse møtene viste at det var behov for informasjon og samhold.

Etter at regnet kom, ser man at mange har høstet gode 2.- og 3. slåtter, mye grovfôr er berget etter regnet. I tillegg er det i høst pressa mye halm «utabygds» til fôr. Mange har gått sammen og samarbeidet om organisering med pressing, behandling og transport. Dette samarbeidet har gjort det enklere for mange å skaffe seg fôr. Dette samholdet og samarbeidet har vært viktig i sommer, og det blir viktig framover.

Vi vet at det fortsatt vil være noen som av forskjellige årsaker ikke har klart å skaffe nok fôr til vinteren. For de det gjelder er det nå ytterst viktig å få kontroll på produksjonen i forhold til tilgjengelig grovfôr gjennom vinteren. Det er en usikker strategi å satse på at det blir fôr å få kjøpt til våren. Det å skaffe nok grovfôr har også en økonomisk side som kan være en utfordring for mange. Her må hver enkelt tilpasse seg etter hva de tåler økonomisk. Det kan også være kostbart å redusere produksjonen. Vær på hugget, få kontroll, tenk langsiktig, planlegg 2019 nå og søk råd hos dine samarbeidspartnere.

Den viktigste faktoren på garden er gardbrukeren. Årets sommer har vært en stor påkjenning for mange både fysisk og psykisk, med økt arbeidsmengde, bekymringer for dyra og fôrsituasjon samt økonomi. Små avlinger og dyre innkjøp tærer på likviditeten. Å fange opp de som eventuelt sliter kan være vanskelig. Her oppfordrer vi alle i landbruksnæringen til å passe litt på hverandre, ta kontakt og bry seg. Det er viktig å kunne gi hjelp/støtte tidlig hvis noen skulle trenge det.

Trenger du hjelp selv eller vet du om noen som kan trenge hjelp, da er det viktig å ta tak. Det er bedre å bry seg en gang for mye enn en gang for lite!

Oppland Bondelag, Oppland bonde- og småbrukerlag og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet ønsker sammen å kunne følge opp de som trenger det gjennom vinter og vår. Bruk oss!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags