Gå til sidens hovedinnhold

Kjære politikere og foreldre i Nordre Land

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse budsjettider har vi lyst til å vise dere hva som kan bli en høyst reell skoledag hvis forslaget til neste års budsjett går gjennom.

Det er morgen på skolen, elevene har ennå ikke kommet. Lærerne forbereder dagens undervisning og samtaler med elever og foreldre som også gjennomføres på denne tiden av året. Inspektør kommer og forteller at kontaktlæreren på trinnet ikke kommer på grunn av sjukdom, en assistent er også sjuk. De andre lærerne på trinnet er nødt til å snu på opplegget fordi skolen ikke har penger til å leie inn vikar. Alle timene den dagen vil bare ha en lærer.

Det betyr i praksis at mat og helsefaget går i ei gruppe med 21 på kjøkkenet, noe som gjør det vanskelig å gjøre noe produktivt fordi det ikke er arbeidsplasser til så mange der. Ikke har de nok råvarer til å lage et måltid til alle heller.

Norsktimen etterpå går i ei gruppe, der to elever som trenger en voksenperson til å hjelpe dem til å holde tråden i faget, må klare seg aleine. En elev som trenger spesialpedagogisk hjelp ikke får den heller, og blir sittende med mattestykker som er gjort to ganger før.

I friminuttet er det få voksne ute, det betyr at noen oppfinnsomme elever fort kan finne på ting som vanligvis blir dempet av at voksne er i nærheten. Samtalene som skulle vært gjennomført i løpet av skoledagen må utsettes fordi læreren må steppe inn i en time slik at klassa ikke blir sittende aleine.

Når elevene har gått hjem, sitter lærerne igjen for å legge en plan for neste dag, i tilfelle flere er borte da også. De må ha en back-up som tar vare på alle elevene så godt som mulig og som gir dem et akseptabelt pedagogisk opplegg med de folka som er på jobb.

Syns du dette er overdrevet?

Dessverre så er det ikke det. Allerede i dag opplever elever at de ikke alltid får den tilpasningen og den hjelpen de skulle hatt fordi vi noen ganger er for få på jobb, lovbrudd skjer.

Hvordan blir det hvis skolene i kommunen må kutte åtte stillinger som betyr at antall lærere og assistenter skal ned? Sosialfaglige veiledere står i fare for å bli redusert, en barnehage kommer til å bli borte, vikarbruken skal ned. De ble kuttet i 2016, og nå altså enda mer.

Hvordan skal da barn og unge få det de har krav på? Med færre voksne vil de som strever både med fag og sin egen psyke, oppleve at de ikke får hjelpen de trenger. Hvordan skal målet som politikere har satt, at elever i kommunen skal komme opp på nivå med fylket og landet når det gjelder resultater på Nasjonale prøver og etter 10. trinn, nås med enda færre som kan hjelpe dem til å klare det?

Forskning viser at jo større grupper og færre voksne de har, jo vanskeligere er det å oppnå gode resultater. Dette gjelder både i barnehage og skole. Også barnehagene rammes i forslaget, både i form av større grupper og færre voksne, men også bruk av ufaglærte, som er uheldig for god, pedagogisk oppfølging. Kvalitet er viktig for å få gode resultater.

Flere barn, men ikke flere voksne, også i barnehagene, gjør det vanskelig å avdekke eventuelle vansker hos noen av de små. God kartlegging i barnehagen gir en bedre tilrettelagt start på skolen.

Så når dere nå skal vedta et budsjett for neste år, og årene etterpå, tenk på ungene våre. De er prisgitt oss voksne og våre valg. Kommunene bruker allerede mindre på skole og barnehage enn sammenlignbare kommuner.

Utdanningsforbundet er alvorlig bekymret for utviklingen når det gjelder bemanning, rekruttering, faglig god kvalitet og at folk står i arbeidet sitt så lenge som mulig både i barnehage og skole. Å investere i barnehage og skole er å investere i framtida. Ungene er framtida!

Kommentarer til denne saken