Rådmann i Nordre Land trosser politikerne

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

I formannskapsmøtet i Nordre Land 18. mai tok politikerne hensyn til en del høringsinnspill fra hyttefolk, grunneiere og naturvernorganisasjoner og vedtok noen begrensninger og endringer i forslaget til kommunedelplan for Synnfjell øst.

Men nå utfordrer rådmannen til omkamp om nesten alle endringer som ble vedtatt i forhold til deres forslag, og innstiller til omgjøring av vedtakene på formannskapsmøtet 7. juni. De fleste omgjøringene vil bety å gå tilbake til forslag som politikerne endret og forkastet i møtet. I flere av sakene er begrunnelsen at reduksjon av utbyggingsplanene vil true økonomien i utbyggingen. Etter vår mening viser dette at det planlegges en for omfattende utbygging, med tilhørende store kostnader, i tillegg til at for mye verdifulle naturområder bygges ned. Hvis etterspørselen etter nye, dyre hyttetomter blir mindre enn planen legger opp til, vil det føre til store kostnader både for nye og eksisterende hytter. Det er positivt at politikerne har prøvd å begrense forslagene litt. Men det er oppsiktsvekkende at rådmannen/administrasjonen prøver å få politikerne til å gå tilbake på nesten alle de bevaringstiltakene formannskapet vedtok 18. mai. Det er i hvert fall ikke i tråd med god forvaltningsskikk å trosse politikernes vedtak på denne måten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags