Var det virkelig DET du sa?

OPPKLARING: – Den «såkalte» tverrpolitiske enigheten som ordføreren nevnte i juletalen sin etter møtet, kjenner jeg meg ikke igjen i, skriver Mieke Punie (Sv) etter budsjettmøtet i Nordre Land.

OPPKLARING: – Den «såkalte» tverrpolitiske enigheten som ordføreren nevnte i juletalen sin etter møtet, kjenner jeg meg ikke igjen i, skriver Mieke Punie (Sv) etter budsjettmøtet i Nordre Land.

Av
DEL

LeserbrevI torsdagens OA kan innbyggerne i Nordre Land lese litt om budsjettdebatten som fant sted i kommunestyresalen på Dokka tirsdag 18.12.2018.

Det tok ikke mange timer etter publiseringen før de første meldinger fra forundrede SV- sympatisører tikket inn. Jeg velger å svare gjennom et leserinnlegg i OA. Ikke alle føler det like naturlig å følge med på kommune-TV eller digitale plattformer men jeg anbefaler å prøve det. Der kan dere høre debatten i sin helhet. Det er viktig for et demokrati at den enkelte prøver å skaffe seg oversikt over hva som skjer i den kommunen man bor i. Overføringen av kommunestyremøtene på kommunens hjemmeside er en åpen kanal til innsyn.

Så til innspillene. Ja, jeg takket ordføreren for at han ikke oppfyller valgløftet sitt og det er en oppriktig ment takk. Hadde han stått på løftet og fjernet eiendomsskatten helt fra nyttår, måtte vi kutte i tjenester for ytterligere 21 millioner. Hadde han stått på fjorårets krav om å redusere eiendomsskatten til 2 promille, måtte rådmannen kutte 3,2 millioner ekstra i årets budsjett. Det kravet holdt ordføreren ikke fast ved i årets budsjettunderskudd. Det får han en oppriktig ment takk for.

Nei, SV hadde ikke fortsatt drift av Lundhaug barnehage i vårt alternative budsjett. Å legge ned Lundhaug i 2018 ville ikke gitt en reell økonomisk besparelse. Det vil det i 2019. Når vi i tillegg får bekreftet at barns ønsker vil bli hørt, ansatte vil bli ivaretatt og få et arbeidsmiljø i samsvar med arbeidsmiljøloven, da er det et innsparingesforslag som vi støtter – om enn med tungt hjerte. Dette er de siste kommunale arbeidsplasser i Vest-Torpa og det er lett å forstå det sterke ønske om at barn kan vokse opp i sitt nærmiljø. Det gir etterkommere med tilhørighet og stolthet over hjemplassen sin. Det trenger vi når vi satser på ekte landsbyliv og levende grender.

Men vi behandler ikke bare budsjett for ett år om gangen! Hver budsjett er første året i en handlingsplan for de kommende fire år. Med investeringer i både vann og avløp i tillegg til skolen i Torpa i listen, vil kommunen trenge ekstra millioner i årlig drift. Hvor skal millionene komme fra? Administrasjonen nevner kommunereform og sammenslåing – til det svarer SV at vi forholder oss til folkeavstemningens klare svar om å fortsette som egen kommune. Ordfører sier at vi må satse mer på økt næringsvirksomhet og økt bosetting. Det har SV ikke noe imot, men også næringsetablering forventer gode kommunale tilbud for sine familier. Kuttene i våre tjenesteområdene har vært betydelige, også i år!

For å beholde tjenesteytingen på 2018-nivå foreslo SV å øke eiendomsskatten fra 2,5 til 3 promille. Det vil gi huseieren til en gjennomsnittlig bolig 500-600 kroner økt belastning. Selv med dobbelt så stort hus vil belastningen bare være halvparten så stor som belastningen som vi legger på leietakere av kommunale boliger. Der økes leien med 3,4 prosent eller 200-300 kroner i måneden fra nyttår. Sosialister vet hvor de vil hente pengene – og tør å si det.

Med vårt budsjett hadde vi satset på skolene fordi det er der vi bygger opp generasjonen som skal ta over etter oss. I 10 år skal de lære fag, lære å samarbeide, lære å finne løsninger på utfordringer som heller ikke vi vet fasitsvar på. Skolen er kommunens eneste arena hvor man kan utjevne sosiale forskjeller. Da kan vi ikke redusere tjenesten mer.

SV mener også at det er katastrofalt å legge ned fire døgnbemannede sykehjemsplasser. Alle partier har hørt at disse plassene i 80 prosent av tiden er i bruk av «utskrivingsklare» pasienter fra somatiske sykehus, uavhengig av alder! Fra nyttår får vi pasientene fra rus og psykiatri i tillegg. Å overlate ansvaret til pårørende og trygghetsalarmer er ikke noe SV kunne støtte. 

Med dette som bakteppe håper jeg å ha forklart hvorfor jeg først stemte for vårt forslag, så for Bygdelistas forslag og så for Arbeiderpartiets forslag. Og det er også grunnen hvorfor jeg stemte mot Sp/ Høyres forslag. Den «såkalte» tverrpolitiske enigheten som ordføreren nevnte i juletalen sin etter møtet, kjenner jeg meg ikke igjen i. Men partienes program i 2019 vil sikkert oppklare en del. Enn så lenge ønsker jeg alle lesere av innlegget en riktig god jul og en fredelig overgang til det nye året.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags