Sentralisering i Nordre Land

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerUnder tittelen «Driver Senterpartiet sentraliseringspolitikk i Nordre Land» kommer ordfører Ola Tore Dokken i OA 4. april med et tilsvar til mitt tidligere innlegg om Senterpartiet og Korsvold. I sitt innlegg sier Dokken at Senterpartiet og Bygdelista har sammenfallende mål. Ja, det trodde jeg også da vi for fire år siden gikk sammen med Senterpartiet inn i prosjektet «Sammen for skifte». Den gang var jeg optimist, for jeg trodde at vi i Senterpartiet skulle finne en forbundsfelle i kampen mot sentralisering. Her tok jeg skammelig feil.

Jeg har sittet i kommunestyret i åtte perioder, men aldri har det i noen fireårsperiode vært fattet så mange sentraliseringsvedtak som i den perioden Senterpartiet har sittet ved makten. De siste fire årene har Arbeiderpartiet og SV ført en langt mer distriktsvennlig politikk enn Senterpartiet. Skal jeg oppsummere den siste fireårsperioden, må det bli med et sitat av gamle Kjell Bondeviks utsagn fra 1960-tallet: «Eg er djupt såra og vonbroten over Senterpartiet».

Så til Dokkens enkelte anførsler: Når han sier de har tilrettelagt for en utbygging til en verdi av 5–6 milliarder i Synnfjellet, innkasserer han en høyst usikker gevinst på forskudd. Med det tilbud av hyttetomter som finnes over hele landet, er det slett ikke sikkert at mer enn en brøkdel av disse tomtene blir solgt. Og graden av positive ringvirkninger kan også diskuteres. Det er riktig nok at nærbutikkene styrkes, og det er vel og bra. Men når en del utbyggere kjøper ferdighytter fra Baltikum og bruker gjestearbeidere fra Øst-Europa til å sette dem opp, blir ikke den lokale verdiskapningen hva den kunne ha vært. Og for øvrig har medaljen sin bakside. Urbaniseringen av fjellet vi har fått som en følge av den omfattende hytteutbyggingen, har forringet områdets kvaliteter som reiselivsdestinasjon. Og at det stadig åpnes for videre utbygging i relativt uberørte naturområder er tragisk, da det reduserer allmennhetens muligheter til naturopplevelser. Utbyggingen i Synnfjellet er ikke bærekraftig på naturens premisser, og det er også et åpent spørsmål om den er samfunnsøkonomisk bærekraftig. Men Senterpartiet har nådd sitt mål: nemlig å sikre at en håndfull grunneiere får tilfredsstilt sin uhemmede grådighet.

I forhold til sine vedtak om nedleggelse av grendebarnehager uttaler Dokken at Senterpartiet har prioritert «økonomi og kvalitet». At de har prioritert økonomi er det ingen tvil om. Det virker som om de har vært mer opptatt av å bygge reserver enn å ivareta tjenestetilbudet til befolkningen.

Jeg er for øvrig ikke enig i at kvaliteten i store barnehager nødvendigvis er bedre enn i de små. Kvaliteten i en barnehage beror i første rekke på personalets dyktighet og hvordan aktiviteten organiseres. Og det er ingen tvil om at små barnehager kan gi et like godt tilbud. Her vil det i hvert fall ligge bedre til rette for å se og følge opp hvert enkelt barn. Det er for øvrig kortsiktig politikk å legge ned en barnehage fordi barnetallet ett år er lavt. I løpet av få år kan dette endre seg, og barnetallet kan igjen være oppe på et normalt nivå. Da er det tragisk om barnehagen er borte.

For de grendene som rammes å nedleggelser, er konsekvensene negative. Ikke bare mister de nærheten til et tjenestetilbud, men det reduserer også grendas status. Det er et signal både innad og utad om at dette er et område hvor ingen bør bli boende eller bosette seg. 

Jeg er ellers enig med Dokken i at bygging av ny skole i Torpa vil være god distriktspolitikk. Men i denne saken er det ennå ikke fattet noe endelig utbyggingsvedtak. Og med de erfaringer jeg har med Senterpartiet fra denne fireårsperioden, er jeg slett ikke sikker på at de kommer til å gå inn for full utbygging når saken kommer opp.

Senterpartiet har den siste fireårsperioden vist at de er et parti uten politisk ryggrad, og at de uten skrupler kaster ideologiske prinsipper og idealer over bord ut fra rent pragmatiske vurderinger.

Gjennom de tyve årene Bygdelista har eksistert, har vi vist at vi er det eneste partiet med absolutt troverdighet i distriktspolitikken. Det har vi også vist i den siste fireårsperioden, når vi med bred penn har bekjempet Senterpartiets sentraliseringspolitikk.

Arnfinn Eng

Gruppeleder,

Bygdelista for Nordre Land

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags