Gå til sidens hovedinnhold

«Vil Nordre Land-skolen si seg fornøyd med å være gjennomsnittlig?»

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Merknad til «Handlings- og økonomiplan for Nordre Land kommune 2019-2022 med budsjett 2019»

FAU ved Torpa barne- og ungdomsskole, Dokka barneskole og Dokka ungdomsskole mener at budsjettet det blir lagt opp til for skolen i Nordre Land er alarmerende. For å klare nye budsjettrammer for 2019 må det kuttes åtte fulle stillinger direkte knyttet til klasseromsundervisning. Disse kuttene kommer i tillegg til allerede innførte besparinger og kutt i 2017 og 2018.

Ser man på undervisningspersonell i skolen har dette allerede blitt redusert med fire årsverk siden 2016, og nå ønsker dere altså å kutte åtte nye.

I følge kvalitetsmeldingen for Nordre Land skolen har vi lavest lærertetthet sammenlignet med andre kommuner i regionen, samt at vi har i overkant av 10 prosent lavere lærertetthet enn sammenlignbare kommuner. Da virker det betenkelig at dere ønsker å stramme inn enda mer.

Husk at i 2017 brukte Nordre land mindre penger per innbygger i skolepliktig alder enn sammenlignbare kommuner (Kilde; SSB Kostra), og langt mindre enn Søndre Land. I tillegg bør det nevnes at antall undervisningstimer per elev i 2017-2018 var på det laveste siden 2013. Resultatet fra nasjonale prøver viser en gledelig framgang fra 2014, men resultatet er kun likt med landsgjennomsnittet i regning og lesing, og slik bør det jo være også.

Vil Nordre Land-skolen si seg fornøyd med å være gjennomsnittlig, eller bør skolen jobbe for stadig fremgang? I engelsk er Nordre Land skolen faktisk tre poeng under landet forøvrig. I tillegg mener vi i FAU at en reduksjon i budsjettet vil føre til at færre elever blir sett, og at dette sannsynligvis vil ha en innvirkning for sårbare elever.

I følge kvalitetsmeldingen for Nordre Land-skolen har andelen elever som blir mobbet falt. Ønsker Nordre Land kommune å ta konsekvensene av en mulig økning igjen?

Det kan i tillegg nevnes at kommunestyret i møte den 20. november ble orientert om hendelser i skolen der elever yter vold mot ansatte, i tillegg til krenking av andre elever. Dette har ikke blitt protokollført, men er å finne i opptak fra kommunestyremøte.

Ser dere for dere at en reduksjon i budsjettet vil forbedre situasjonen?

Dere legger også i handlings- og økonomiplan 2019-2022 opp til en storstilt satsning på barn og ungdom ved at Torpa barne- og ungdomsskole skal rehabiliteres. Hva er det som er så storstilt ved å sørge for at våre elever har et sunt og bra skolemiljø? Burde ikke dette være selvsagt og et minimumskrav for elevene?

Vi vet at andelen av budsjettet til skolen i Nordre Land allerede er lav. Vi i FAU nekter å finne oss i at dette skal gå ut over våre barn igjen!

Kommentarer til denne saken