Mishandles de eldre i Nordre Land?

 USAKLIG: – Vi ønsker å ta avstand fra ordbruken som er benyttet i en del innlegg ang denne saken, skriver artikkelforfatterne.

USAKLIG: – Vi ønsker å ta avstand fra ordbruken som er benyttet i en del innlegg ang denne saken, skriver artikkelforfatterne. Foto:

Av
DEL

MeningerAv enkelte har det blitt framstilt som om beboerne på Korsvold mishandles og at de ikke skal få mat. Dette er selvsagt ikke tilfelle og vi ønsker å ta avstand fra ordbruken som er benyttet i en del innlegg angående denne saken. Korsvold er et omsorgssenter hvor beboerne har de samme rettighetene i forhold til å få assistanse som om de er hjemmeboende.

Det begynner så smått å bli en tradisjon; budsjettprosessen blir merkbart tøffere for hvert år. Det må gjøres prioriteringer, og hver eneste prioritering merkes i større eller mindre grad ute i den enkelte enhet og blant folk flest i kommunen vår.

De ulike enhetene i vår kommune foreslår selv hvor de mener budsjettkutt skal gjøres. Dette forslaget legges fram for politikerne og det er til slutt vi som stemmer «for eller mot».

I budsjett for 2019 hadde administrasjonen også foreslått en nedlegging av dagtilbudet på Korsvold i Torpa. Senterpartiet var tydelig på at dette dagtilbudet skal beholdes og videreutvikles. Dagtilbud er et godt forebyggende tiltak for å styrke fysisk og psykisk helse. Lokale dagtilbud i Torpa og på Dokka, sammen med satsing på hverdagsrehabilitering, er god eldreomsorg og viktige grunnpilarer i det forebyggende arbeidet blant eldre.

Produksjonskjøkkenet på Korsvold ble lagt ned for 12 år siden. Fra da har brødmat og middag blitt laget på Landmo, transportert opp til Korsvold og blitt servert beboerne der.

Administrasjon har hatt ulike tilnærminger til hvordan måltidene på Korsvold nå skal organiseres. På et møte med brukere og pårørende kom det fram et ønske om felles måltider for frokost og kveldsmat. I en reportasje på NRK Hedmark og Oppland forrige uke ble brukere intervjuet og de også der tydelig vekt på det gode fellesskapet rundt måltidene. Etter disse innspillene fra beboerne har administrasjonen klart å finne løsninger slik at frokost og kveldsmat kan serveres i fellesskap. Dette får man til ved å benytte noe av ressursen for praktisk bistand inne på Korsvold. (Man vil da få til frokost og kvelds tilsvarende det man får på Landmo.)

Med denne nye ordningen vil måltidsrytmen se slik ut:

Vi øker fra tre til fire måltider med frokost kl. 0900, lunsj kl. 12.30, middag kl. 15.30 og kveldsmat kl. 19.00. Beboerne tilbys et måltid mer, vi forskyver middagen fra 14.00 til 15.30, vi styrker kjøkkenet på Landmo med 1,5 årsverk og vi sparer 500.000. Noen kaller dette rasering av eldreomsorgen.

Mat og sosialt fellesskap er forutsetninger for god helse. I Nordre Land har vi gode eksempler på hvordan lokalsamfunnet jobber på lag med eldreomsorgen. Vi har barnehager og skole som har et fast samarbeid med sykehjemmet, vi har et variert dagtilbud i stadig utvikling og Livsglede for eldre er en synlig organisasjon i kommunen. Nordre Land har heldigvis mange lag og foreninger som stiller opp og gjør hverdagen bedre for pasienter, beboere, pårørende og ansatte.

Senterpartiet er opptatt av forebyggende helsetiltak, eldre så vel som unge skal møtes med respekt og få den hjelp de trenger når de trenger den. Eldre i Nordre Land skal erfare at vi har fokus på; mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, alt dette i tråd med stortingsmeldingen «Leve hele livet» som ble lansert nylig. Når helsa svikter skal brukeren fortsatt oppleve å ha gode hverdager. For å skape disse gode hverdagene må vi fortsette å spørre brukerne: «hva er det som er viktig for deg?» Dette spørsmålet skal dominere helsetjenesten i Nordre Land og være en god rettesnor for hvordan vi kan tilrettelegge vårt omsorgstilbud.

Beboerne på Korsvold Omsorgssenter skal oppleve gode hverdager, de skal få tilbud om mat, aktivitet, fellesskap og helsehjelp. De som bor på omsorgssenteret vil få et måltid ekstra daglig, tidspunkter for- og serveringen av måltider endres i henhold til brukernes ønsker. Når vi styrker kjøkkentjenesten på kommunens produksjonskjøkken på Landmo vil det komme hele kommunen til gode. Det gjør det enklere å sette sammen menyer som tilfredsstiller den enkeltes behov. Det sikrer at den enkelte får riktig mat med rett næringssammensetning og nok mat. Dette er tiltak som styrker matserveringen til pasientene på Landmo, beboerne på Korsvold og alle andre i kommunen som får tilkjørt mat. Det er vanskelig å se at dette er mishandling av eldre i Nordre Land.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags