Gå til sidens hovedinnhold

Nordlia vs. Fylkesmannen

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordlia har vind i seilene. Nå ser det ut til at fylkesmannen vil ta ned seilene.

Nordlia er perfekt for boligkjøpere som vil bosette seg nært attraktive arbeidsmarkeder i Gjøvik og Østre og Vestre Toten. Men i følge fylkesmannen skal nye boliger først og fremst være leiligheter som skal ligge i tilknytning til etablerte tettsteder med urbane tilbud. Fylkesmannen sier også at det er enklere å etablere gode kollektivtilbud mellom tettsteder og kollektivknutepunkter enn å fange opp en spredt bosatt befolkning med kollektive tilbud.

Nordlinger som jobber på Gjøvik kommer seg fint til Gjøvik med Ringruta, eller pr sykkel på en glimrende sykkelvei som er bra for folkehelsa. Ringruta tar oss også fint til Lena og Kapp om vi jobber der. Busslinje 300 går også hver time forbi Nordlia på sin vei mellom Kapp og Raufoss. Dette gjør at vi har buss hver halvtime i begge retninger. Nordlinger bruker med andre ord allerede det kollektivtilbudet som fylkesmannen har tilegnet «tettsteder og kollektivknutepunkter», bare det at vi hopper på bussen på veien mellom disse knutepunktene.

Den viktigste grunnen til at folk bruker bil er forøvrig å kunne rekke over hverdagens trivialiteter, som levering og henting i barnehage og SFO, samt kjøring til fritidsaktiviteter. Også de som bor i leiligheter i tettsteder tar bilen fatt for å få hverdagen til å «gå opp». I planene for det nye boligfeltet på Annextad ligger det rekkefølgekrav om sikker kryssing av veg mellom feltet og skole/barnehage. Dette vil si at barn og foreldre kan gå uforstyrret av farlig trafikk fra det nye boligfeltet til skole og barnehage. Hvis vi ser på bomulighetene rundt Lena og Kapp, og ser dette i forhold til lokasjon for skole og barnehage, samt tar tidsklemma i betraktning, så tør vi å påstå at det ikke blir mindre bilbasert ved å satse på leiligheter i disse etablerte tettstedene enn ved et nytt boligområde ved Annextad i Nordlia.

De nasjonale retningslinjene åpner for å ivareta lokale behov. Vårt håp er at fylkesmannen ser mer til de lokale behovene enn den strenge tolkningen av de nasjonale retningslinjene embetet hittil har lagt seg på. Vi heier på våre lokale politikere som vil noe med Nordlia! Dere har vår (og vi tør påstå hele Nordlias) støtte i jobben med både å få godkjent planene og deretter få satt disse ut i livet raskest mulig.

Kommentarer til denne saken