Svart arbeid raner fellesskapet

Bildetekst Bildetekst

Bildetekst Bildetekst

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Svart arbeid, er det så farlig da? tenker du kanskje. At bilen blir reparert til under halvparten av prisen som merkeverkstedet tar. At du takker ja til den hyggelige utenlandske gjengen som tilbyr å steinlegge oppkjørselen din til en pris du ikke kan si nei til.

28 milliarder kroner. Det er summen som fellesskapet svindles for årlig. For denne enorme summen kunne vi rehabilitert skoler, bygget nye eldreboliger, barnehager eller realisert flere av de større veiprosjektene i regionen. Arbeidslivskriminalitet er et ran fra felleskapet.

NHO ser på arbeidslivskriminalitet som en av de største nasjonale utfordringene og vi lanserer nå en tiltakspakke for å komme den til livs. Både myndighetene, næringslivet og hver enkelt av oss må bidra. Enkelt skissert ser punktene i tiltakspakken slik ut:

1. Målrettede tiltak mot spesielt utsatte bransjer (bl.a. byggenæringen, bilbransjen, reiseliv, renhold og transportbransjen).

2. Prioritert og koordinert innsats fra myndighetene.

3. Handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet.

4. Veiledere, sjekklister og kurs for å få private innkjøpere til å velge virksomheter som ikke bryter regelverket.

5. Offentlig innkjøpsmakt må brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet og praksisen må være lik over hele landet.

6. Styrke det organiserte arbeidslivet og stille høye krav til gjennomsiktighet, etikk og trygge lønns- og arbeidsvilkår.

Svart arbeid, trygdesvindel, skatte- og avgiftsunndragelse, ulovlig bruk av arbeidskraft og grove brudd på arbeidsmiljøloven er eksempler på arbeidslivskriminalitet. Noen bransjer er mer rammet enn andre og det er viktig at tiltakene i størst mulig grad rettes mot de mest utsatte bransjene. Utover dette er et av målene til NHO å øke organisasjonsgraden. Vi ser at jo lavere organisasjonsgrad det er, jo større er innslaget av kriminalitet.

Arbeidslivskriminalitet rammer både arbeidstakere og den seriøse delen av norsk arbeidsliv som må konkurrere med aktører som ikke respekterer lover og regler. Det rammer velferden vår når pengene ikke går til fellesskapet, men rett i lomma til den som svindler. Arbeidslivskriminaliteten finner stadig nye veier og det er ingen grunn til å slakke på pedalen for å bekjempe den.

NHO Innlandet oppfordrer bedrifter i regionen, på tvers av bransjer, til å etterspørre seriøse aktører og sjekke at de etterlever seriøsitetskravene etter hvert som de leverer på prosjekter. NHO Innlandet har et tett samarbeid med både LO og Arbeidstilsynet her i regionen. Sammen mobiliserer vi på de arenaene vi kan for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Ulike bransjer er ulikt berørt av arbeidslivskriminalitet, og tiltak som treffer alle, er ikke alltid det mest hensiktsmessige. NHOs landsforeninger tar ansvar for å utvikle målrettede tiltak for å støtte opp under et seriøst arbeidsliv i sine respektive bransjer. Innenfor entreprenørbransjen er de lokale bedriftene Syljuåsen, Evensen&Evensen, Multi-Bygg og EcoSør gode eksempler på bedrifter som lenge har jobbet med målrettede tiltak for å drive seriøst. Dette er veldig bra og svært nødvendig.

Som forbrukere kan vi ha vår egen lille sjekkliste når vi kjøper varer og tjenester: Er dette tilbudet for godt til å være sant? Har firmaet organisasjonsnummer? Dette kan du sjekke enkelt på nettet. Krever firmaet kontant betaling? Da bør alarmbjellene ringe. Inngås det skriftlig kontrakt om oppdraget? Får du tilbud om beting med eller uten moms, er firmaet momsregistrert i Enhetsregisteret, er det ført opp med ansatte» etc. Her er det altså flere ting man kan sjekke som forbruker.

En undersøkelse som er gjennomført på oppdrag fra Boligmappa.no viser at tre av ti nordmenn synes det er ok å benytte seg av svart arbeid i hjemmet. Dette tallet er alt for høyt. Svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet fører til at fundamentet i det norske velferdssamfunnet gradvis forvitrer. Det har vi alle et ansvar for å unngå.

Vi ønsker hvite handler. Alle som handler hvitt, bidrar til et velfungerende samfunn. Når du kjøper varer og tjenester hvitt, går noe av summen til annet enn materialer og arbeid. Noe av summen går til fellesskapet. Alle som handler hvitt bidrar til at vi får solide bedrifter i Hedmark og Oppland som konkurrerer på like vilkår. Det sikrer også gode og trygge arbeidsplasser, med ordnede forhold og rettigheter for arbeidstakerne som for eksempel pensjon, sykepenger og forsikring. Med NHOs tiltakspakke og treffsikre virkemidler håper vi å komme enda et stykke på vei for å bekjempe dette store samfunnsproblemet. Vi håper at også du vil bidra.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags